NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Oostenrijk?

Wilt u als Nederlander trouwen in Oostenrijk? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Oostenrijk?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Oostenrijk.

In Oostenrijk kunt u trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Oostenrijk?

Om in Oostenrijk te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Met een verklaring van huwelijksbevoegdheid laat u zien dat u en uw partner volgens de wet mogen trouwen. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren. Deze  verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Lees meer over de verklaring van huwelijksbevoegdheid en hoe u deze aanvraagt

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u nog niet getrouwd bent. U kunt deze verklaring opvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in het land waar u gaat trouwen. U moet daarvoor andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring omtrent de burgerlijke staat en hoe u deze aanvraagt

Vraag (een afschrift van) uw geboorteakte op bij de gemeente waar u bent geboren.

Om in Oostenrijk te trouwen, heeft u een geldig paspoort nodig. U kunt ook een ID-kaart gebruiken.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Oostenrijk wordt erkend in Nederland.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Oostenrijk gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.