NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Marokko?

Wilt u als Nederlander trouwen in Marokko? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Marokko?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Marokko.

In Marokko kunt u niet trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Marokko?

Om in Marokko te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Met een verklaring van huwelijksbevoegdheid laat u zien dat u en uw partner volgens de wet mogen trouwen. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring van huwelijksbevoegdheid en hoe u deze aanvraagt

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u nog niet getrouwd bent. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring omtrent de burgerlijke staat en hoe u deze aanvraagt

U kunt een verklaring omtrent gedrag aanvragen bij het Marokkaanse ministerie van Justitie in Rabat. U ontvangt deze verklaring dan in het Frans.

Vraagt u deze verklaring in Nederland aan? Dan moet u de verklaring laten vertalen naar het Arabisch en laten legaliseren via een apostille.

Lees meer over het legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

Om als Nederlander te trouwen in Marokko, heeft u een geloofsgetuigenis nodig. U kunt een geloofsgetuigenis laten opmaken bij een notaris (Adoul) in Marokko.

Vraag (een afschrift van) uw geboorteakte op bij de gemeente waar u bent geboren. U moet de akte laten vertalen naar het Arabisch en laten legaliseren met een apostille.

Lees meer over het legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

Om in Marokko te trouwen, heeft u een geldig paspoort nodig.

Om in Marokko te trouwen, heeft u een medisch attest van goede gezondheid nodig. U kunt dit document aanvragen bij een arts in Marokko.

Bent u gescheiden? Dan heeft u (een afschrift van) uw echtscheidingsakte nodig. U moet de akte laten vertalen naar het Arabisch en laten legaliseren met een apostille.

Lees meer over het legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

Bent u weduwe of weduwnaar? Dan heeft u (een afschrift van) de overlijdensakte van uw overleden partner nodig. U moet de akte laten vertalen naar het Arabisch en laten legaliseren met een apostille.

Lees meer over het legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Er zijn 2 soorten huwelijk in Marokko:

  • informeel huwelijk. Dit soort huwelijk wordt niet voltrokken volgens de Marokkaanse wet. Informele huwelijken worden in Nederland niet erkend.
  • burgerlijk huwelijk. Burgerlijke huwelijken worden voltrokken in overeenstemming met de Marokkaanse wet en worden beschouwd als een contract. Het huwelijk wordt met het contract voorgesteld door de ene partij en aanvaard door de andere partij. In Marokko voltrokken burgerlijke huwelijken worden in Nederland erkend.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Marokko gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Laat de huwelijksakte (in het Arabisch) eerst vertalen (naar het Frans, Engels of Nederlands) en legaliseren met een apostille.

Let op: Let op: een informeel huwelijk in Marokko kan niet worden geregistreerd in Nederland.

Lees meer over het legaliseren van documenten uit Marokko

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.