NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Indonesië?

Wilt u als Nederlander trouwen in Indonesië? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Indonesië?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Indonesië.

In Indonesië mogen personen met verschillende geloven niet met elkaar trouwen. Wilt u als Nederlander trouwen in Indonesië met uw Indonesische partner? Dan wordt van u verwacht dat u het geloof van uw Indonesische partner aanneemt. Een moslimman mag wel trouwen met een vrouw met een ander geloof.

In Indonesië kunt u een huwelijk alleen registreren bij de burgerlijke stand (Catatan Sipil) of Kantor Urusan Agama (KUA) als er vooraf een religieus huwelijk  is gesloten.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voor katholieken geldt dat het in Indonesië niet mogelijk is om in de kerk te trouwen als:

  • één van u eerder kerkelijk gehuwd is geweest, en
  • dit huwelijk door echtscheiding is beëindigd

U moet 15 dagen voor het huwelijk aangifte doen bij de kerk of KUA en de ambtenaar van de burgerlijke stand.

In Indonesië kunt u niet trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Indonesië?

Wilt u een islamitisch huwelijk in Indonesië? Dan zijn de benodigde documenten niet altijd hetzelfde. Dit hangt af van de plaatselijke islamitische kantoren (KUA ). Daarom kunt u het beste ruim van tevoren informatie vragen bij het plaatselijke kantoor.

Om in Indonesië te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Met een verklaring van huwelijksbevoegdheid laat u zien dat u en uw partner volgens de wet mogen trouwen. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring van huwelijksbevoegdheid en hoe u deze aanvraagt

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u nog niet getrouwd bent. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring omtrent de burgerlijke staat en hoe u deze aanvraagt

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Indonesië wordt erkend in Nederland. U heeft wel een gelegaliseerde huwelijksakte nodig.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Indonesië gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Laat de huwelijksakte eerst vertalen en legaliseren.

Wilt u een islamitisch huwelijk inschrijven? Dan moet u het originele huwelijksboekje laten legaliseren. Dit doet u bij de KUA en daarna bij het ministerie van Godsdienst (Kementerian Agama). Daarna moet u het huwelijksboekje nog laten legaliseren. Dit doet u bij het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta en de Nederlandse ambassade in Indonesië.

Lees meer over het legaliseren van documenten uit Indonesië

Let op: Op de documenten moeten dezelfde namen staan als op uw paspoort.  Is dit niet het geval? Dan zijn de documenten niet geldig.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.