NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Duitsland?

Wilt u als Nederlander trouwen in Duitsland? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Duitsland?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Duitsland. In Duitsland is dit het Standesamt.

In Duitsland kunt u trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Duitsland?

Om in Duitsland te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Wilt u als Nederlander trouwen in Duitsland? Dan heeft u een verklaring van huwelijksbevoegdheid (Ehefähigkeitszeugnis) nodig. Met een verklaring van huwelijksbevoegdheid laat u zien dat u en uw partner volgens de wet mogen trouwen. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring van huwelijksbevoegdheid en hoe u deze aanvraagt

Vraag (een afschrift van) uw geboorteakte op bij de gemeente waar u bent geboren.

Om in Duitsland te trouwen, heeft u een (kopie van een) geldig paspoort of geldige identiteitskaart nodig.

U heeft een verklaring van woonplaats nodig om te kunnen trouwen in Duitsland. Deze verklaring bevat een vermelding van de burgerlijke stand van de (hoofd)woonplaats. In Duitsland heet deze verklaring een erweiterte Meldebescheinigung mit Angaben des Familienstandes.

Let op: De erweiterte Meldebescheinigung heet in sommige gemeenten anders, bijvoorbeeld Meldebestätigung of Anmeldebestätigung.

Bent u gescheiden? Dan heeft u nodig:

 • Een bewijs van de ontbinding van alle eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (echtscheidingsvonnis of vonnis van nietigverklaring). In Duitsland heet dit een Nachweise über die Auflösung aller Vorehen oder Lebenspartnerschaften:
  • Een kopie van het vonnis van de scheidings- en/of de nietigverklaring van het huwelijk, met vermelding sinds wanneer het vonnis rechtsgeldig is: Scheidungs- bzw. Aufhebungsurteil inkl. Rechtskräftigkeitsvermerk. U vraagt dit bewijs aan bij de rechtbank die de scheiding heeft uitgesproken, of
  • Een afschrift van het huwelijksregister of het register van het geregistreerd partnerschap met vermelding sinds wanneer de echtscheiding of nietigverklaring rechtsgeldig is: een aktuelle beglaubigte Abschrift des Ehe- oder Lebenspartnerschaftsregisters der letzten Ehe oder Lebenspartnerschaft, mit Vermerk über die Scheidung bzw. Aufhebung. U vraagt dit afschrift aan bij de burgerlijke stand waar u het huwelijk sloot.
 • Een bewijs van het opnieuw aannemen van de geboortenaam na het einde van het huwelijk (als dit van toepassing is). In Duitsland heet dit een Bescheinigung über Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe.

Bent u weduwe of weduwnaar? Dan heeft u nodig:

 • Een bewijs van de ontbinding van alle eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (overlijdensakte van de laatste partner). In Duitsland heet dit een Nachweise über die Auflösung aller Vorehen oder Lebenspartnerschaften:
  • Een kopie van de overlijdensakte (Sterbeurkunde). U vraagt dit afschrift aan bij de burgerlijke stand waar u het huwelijk sloot, of
  • Een afschrift van het huwelijksregister of het register van het geregistreerd partnerschap van het laatste huwelijk of het laatste geregistreerd partnerschap, met vermelding van het overlijden van uw laatste partner: een aktuelle beglaubigte Abschrift des Ehe- oder Lebenspartnerschaftsregisters der letzten Ehe oder Lebenspartnerschaft, mit Vermerk Tod des Ehegatten. U vraagt dit afschrift aan bij de burgerlijke stand waar u het huwelijk sloot.
Let op: De documenten mogen op de trouwdatum niet ouder dan 6 maanden zijn. Sommige documenten moet u laten vertalen en/of legaliseren voor het gebruik in Duitsland. De controle hierop is streng.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Duitsland wordt erkend in Nederland.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Duitsland gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. U hoeft de huwelijksakte niet te laten vertalen en legaliseren. U kunt een meertalig internationaal afschrift van de huwelijksakte aanvragen.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Extra informatie

Als u in Duitsland trouwt, kunt u kiezen voor het Duitse of het Nederlandse naamrecht:

Andere naam tijdens huwelijk

Kiest u voor het Duitse naamrecht? En neemt u tijdens het huwelijk een andere naam aan? Dan heeft deze naamkeuze na het huwelijk gevolgen voor de naamvoering.

Let op: Uw naam wijzigt na het huwelijk officieel in Duitsland. De buitenlandse naamswijziging wordt niet automatisch in Nederland erkend. U heeft dan in Duitsland officieel een ander naam dan in Nederland. Dit kan problemen opleveren.

U kunt de naam in uw Nederlandse paspoort of op uw Nederlandse ID-kaart wel laten aanpassen. Dit kan op basis van erkenning van een buitenlandse geslachtsnaamswijziging. U regelt dit tijdens het aanvragen van nieuw Nederlands paspoort of nieuwe Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). De naamkeuze die u bij uw huwelijk heeft gemaakt, wordt dan overgenomen in uw nieuwe paspoort of op uw nieuwe ID-kaart. Dit betekent dat uw eigen achternaam mogelijk wegvalt en dat de nieuwe naam in het document komt te staan.

Let op: Kiest u voor het Duitse naamrecht? En neemt u tijdens het huwelijk een andere naam aan? Dan kunt u naast uw huwelijk ook uw naamswijziging bij de gemeente Den Haag laten registreren. De gemeente Den Haag verwerkt de juiste naam dan in uw geboorteakte.

Geen andere naam tijdens huwelijk

Kiest u voor het Duitse naamrecht? En neemt u tijdens het huwelijk geen andere naam aan? Dan verandert er niets. U behoudt uw eigen achternaam. U kunt de naam van uw partner eventueel laten toevoegen bij het aanvragen van een nieuw reisdocument.

Kiest u voor het Nederlandse naamrecht? Dan verandert er niets. U behoudt uw eigen achternaam. U kunt de naam van uw partner eventueel laten toevoegen bij het aanvragen van een nieuw reisdocument.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.