NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen buiten Nederland?

Wilt u als Nederlander trouwen buiten Nederland? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden. Wat u nodig heeft om te trouwen buiten Nederland verschilt per land.

Kan ik trouwen buiten Nederland?

Vraag bij de organisatie in het land waar u wilt trouwen na of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van uw trouwland. De voorwaarden om te kunnen trouwen verschillen per land. Naast de voorwaarden die gelden in uw trouwland, gelden er ook voorwaarden om als Nederlander te kunnen trouwen.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen buiten Nederland?

Welke documenten u nodig heeft om te trouwen buiten Nederland verschilt per land. Ook bepaalt uw eigen situatie welke documenten u nodig heeft. Hieronder leest u welke documenten u nodig kunt hebben om te trouwen buiten Nederland. Mogelijk heeft u in uw trouwland andere documenten nodig. Vraag bij de organisatie in het land waar u wilt trouwen na welke documenten u nodig heeft.

Met een verklaring van huwelijksbevoegdheid laat u zien dat u en uw partner volgens de wet mogen trouwen. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

  • Woont u in Nederland of heeft u ooit in Nederland gewoond? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw (laatste) Nederlandse woongemeente. Kijk op de website van die gemeente hoe u de verklaring aanvraagt.
  • Heeft u nooit in Nederland gewoond? Dan vraagt u de verklaring aan bij de ambassade of het consulaat-generaal in uw woonland. Dit kan digitaal.

Lees meer over de verklaring van huwelijksbevoegdheid en hoe u deze aanvraagt

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u niet getrouwd bent. U kunt deze verklaring opvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in het land waar u gaat trouwen. U moet daarvoor andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring omtrent de burgerlijke staat en hoe u deze aanvraagt

Is mijn buitenlandse huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk dat u buiten Nederland sluit, wordt meestal erkend in Nederland, maar niet altijd. Zoek daarom eerst uit of een huwelijk in uw trouwland wordt erkend in Nederland.

Moet ik mijn buitenlandse huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in het buitenland gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

  • Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Soms moet u de huwelijksakte dan eerst laten legaliseren in uw trouwland.
  • Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Moet ik mijn buitenlandse huwelijk melden bij Nederlandse organisaties?

Een huwelijk kan invloed hebben op zaken als uw belasting, uw uitkering of uw toeslagen. Daarom moet u uw huwelijk melden bij de Nederlandse organisaties waar u mee te maken heeft.