Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Japan

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Japan? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

Een huwelijk kan bij de Japanse wardoffice worden gesloten nadat men een verklaring van de Ambassade heeft overgelegd, waaruit blijkt dat er geen huwelijksbeletselen zijn.

De sluiting van het huwelijk komt neer op een eenvoudige inschrijving in het register van het gemeentehuis. Hiervan krijgt men vervolgens een uittreksel in de Japanse taal.

Om in Japan in het huwelijk te kunnen treden, dient een Nederlandse vreemdeling een door de Nederlandse vertegenwoordiging vertaalde of afgegeven "verklaring van ongehuwd zijn" te overleggen bij de ward-office waar hij/ zij in het huwelijk wil treden.

Neemt u voldoende tijd voor alle voorbereidingen: het verzamelen, vertalen en legaliseren van alle benodigde documenten kan soms een langdurige zaak blijken. Belangrijk is ook dat u rekening blijft houden met de maximale geldigheidsduur van een aantal documenten. De benodigde documentatie voor deze verklaring kunt u hier vinden. Het is uiteraard  mogelijk de aanvraag voor de verklaring direct op de ambassade te doen, mits u alle vereiste documentatie en leges bij u heeft.

Op basis van de bovengenoemde papieren stelt de Ambassade in het Engels de "Certificate of entitlement to marry" ("verklaring omtrent voorgenomen huwelijk") op, die is voorzien van een Japanse vertaling. De kosten bedragen de tegenwaarde in Japanse Yen van EUR 30*.

*de geldende dagkoers JPY/EUR wordt op het moment van de aanvraag gehanteerd.

Huwelijk registreren in Nederland

Het in Japan voltrokken huwelijk kan worden ingeschreven in het Centrale Register van de Burgerlijke Stand van 's-Gravenhage en we willen u op het hart drukken dit dan ook te doen. Het voordeel van het laten inschrijven van uw akte in Nederland is dat, mocht u in de toekomst terug naar Nederland of naar een ander land verhuizen, u bij de gemeente Den Haag een afschrift van uw huwelijksakte opvragen in plaats van bij de Japanse gemeente waar u in het huwelijk getreden bent.

Voor het laten inschrijven is zoals op onderstaande website te zien is, redelijk wat documentatie vereist. Echter, het Japanse familieregister voldoet in principe zowel als bewijs van uw huwelijk, als geboorteakte van uw Japanse partner.

Voor meer informatie neem contact op met:
Gemeente 's-Gravenhage
Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
Tel. 070-353-3145

Japanse akten, en dus ook huwelijksakten dienen voor de inschrijving voorzien te zijn van een Japanse apostille stempel en een vertaling van een beëdigde vertaler. Nederlandse akten hoeven geen apostille stempel te bevatten. Een apostillestempel te halen bij het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor regio Tokio:

Afdeling: Certificate Section, Consular & Migration Affairs Department
Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919
Tel: 03-3580-331

Voor West Japan:

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Osaka Branche
Temae, Chuo-ku, Osaka, 540-0008
Tel: 06-6941-4700