Caribisch visum kort verblijf (<90 dagen)

Wilt u 90 dagen of korter in de Caribische Koninkrijksdelen verblijven? Dan heeft u soms een visum kort verblijf nodig. Dit hangt af van uw nationaliteit. Een visum kort verblijf kan ook nodig zijn als u op doorreis bent.

Door het coronavirus (COVID-19) kunt u alleen een Caribisch visum aanvragen als uw reis noodzakelijk is. U kunt geen toeristenvisum aanvragen.  Lees de Q&A Caribische visa voor meer informatie.

Wat is een Caribisch visum kort verblijf?

  • Met een Caribisch visum kort verblijf mag u mag reizen tussen de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit zijn Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.
  • Het Caribisch visum kort verblijf wordt standaard afgegeven voor een verblijf van maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. U kunt het in principe meerdere keren gebruiken (multiple entry).
  • Met een Caribisch visum kort verblijf mag u geen betaald werk doen. Als u wilt werken, heeft u een werkvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten.
  • Een Caribisch visum kort verblijf is niet geldig voor een bezoek aan (Europees) Nederland of een ander Schengenland.

Hoe lang mag u maximaal in een land verblijven?

Hoe lang u in een land maximaal mag verblijven, verschilt:

Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten geldt dat u per land maximaal 30 dagen aaneengesloten mag verblijven. Wilt u langer dan 30 dagen, maar korter dan 90 dagen blijven? Voor informatie over verlenging na aankomst kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten.

Bonaire, Saba en Sint Eustatius

­­U mag maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen onafgebroken op Bonaire, Saba en Sint Eustatius verblijven.

Heb ik een visum nodig?

U heeft geen visum nodig als uw nationaliteit voorkomt op de lijst met visumvrije reizigers. Dat geldt bijvoorbeeld voor bezoekers uit de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Ook heeft u meestal geen visum nodig voor de Caribische Koninkrijksdelen als u een overstap maakt. Of als u per cruiseschip reist.

Aanvragen Caribisch visum kort verblijf

Wilt u uw visum aanvragen? Hoe en waar u dit doet, verschilt per land.

Langer dan 90 dagen verblijven?

Wilt u langer dan 90 dagen blijven in Caribisch Nederland? Dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen.