NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten van ambassades en consulaten in Nederland

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag legaliseert documenten van een buitenlandse ambassade of consulaat in Nederland.

Andere buitenlandse documenten kunt u laten legaliseren in het land waar het document vandaan komt. Het CDC kan soms voor Nederlanders bemiddelen bij de legalisatie van hun buitenlandse documenten.

Welke buitenlandse documenten legaliseert het CDC?

Het CDC legaliseert documenten, die zijn afgegeven door een buitenlandse ambassade of consulaat in Nederland. Of door een buitenlandse ambassade of consulaat in België of land in de regio, als zij geaccrediteerd zijn voor Nederland.

Meestal gaat het om consulaire verklaringen. Soms zijn het afschriften en uittreksels uit het nationale register van de burgerlijke stand van dat land. De meest voorkomende consulaire verklaringen zijn:

  • een verklaring afstand doen van nationaliteit
  • een verklaring van ongehuwd zijn

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Hoe kunt u uw document laten legaliseren door het CDC?

Legaliseren aan de balie

Lever uw document in bij de legalisatiebalie van het CDC. U kunt dit ook laten doen door een familielid of kennis.

Hoe lang duurt het?

De wachttijd is gemiddeld 1 uur. Heeft u meer dan 20 documenten, dan duurt het langer. Documenten die u vóór 11.30 uur inlevert, zijn nog dezelfde dag klaar. Levert u ze na 11.30 in, dan kunt u ze de volgende werkdag ophalen vanaf 9.00 uur.

Legaliseren via de post

U stuurt de documenten (aangetekend) op naar het CDC. Geef daarbij ook uw gegevens op zoals uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Hoe lang duurt het?

U krijgt een brief waarin staat hoe u moet betalen. Nadat uw betaling binnen is, stuurt het CDC u binnen 21 dagen de gelegaliseerde documenten.

Wat kost legaliseren door het CDC?

Legaliseren van documenten kost €10 per document. U kunt meteen aan de balie betalen. U kunt alleen pinnen. Als u uw document opstuurt, betaalt u het bedrag vooruit.

Contactgegevens Consulair Dienstencentrum (CDC)

Het Consulair Dienstencentrum zit in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Bezoekadres

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

Openingstijden

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. U kunt geen afspraak maken.
De legalisatiebalie is gesloten op officiële feestdagen.

Postadres

Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Telefoonnummers

24/7 bereikbaar:

Telefoonnummer in Nederland: 024 – 7247 247
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 247-247-247

E-mailadres

E-mail: info.consulair@minbuza.nl

Is uw document geschikt om te laten legaliseren?

Het kan voorkomen dat uw document niet geschikt is om te legaliseren. U kunt uw document eerst via een e-mail laten controleren door het CDC. Dit kan u kosten en moeite besparen. U krijgt per e-mail bericht terug.

Document opsturen via e-mail

Maak een scan van het document en stuur de afbeelding op via e-mail. Als uw document geschikt is, kunt u het laten legaliseren aan de balie. U kunt het ook (aangetekend) opsturen.

Is uw document niet geschikt om te legaliseren?

Als het CDC uw document (nog) niet kan legaliseren, dan krijgt u dat aan de balie gelijk te horen. Heeft u uw document via e-mail laten controleren? Dan krijgt u een bericht per e-mail. Heeft u uw documenten via de post gestuurd, dan geldt er een minimumbedrag van €15. Kosten onder €15 krijgt u niet teruggestort.

Welke documenten kunt u niet laten legaliseren?

U kunt bijvoorbeeld de volgende documenten niet laten legaliseren door het CDC:

  • door een ambassade of een consulaat afgegeven documenten, die in Nederland juridisch ongeldig zijn, zoals een consulaire echtscheiding
  • documenten met een verklaring dat goederen niet in Israël zijn geweest of gemaakt
  • religieverklaringen, zoals christen-verklaringen of doopbewijzen
  • documenten met een stempel ‘seen by’/‘gezien door’ of ‘seen for copy’/‘gezien voor kopie’