Geboorte aangeven in Zweden

Wanneer uw kind in Zweden wordt geboren, wordt daarvan automatisch aangifte gedaan bij de Zweedse belastingdienst. U heeft dan maximaal drie maanden de tijd om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren. Aangifte van geboorte kan niet bij de ambassade in Stockholm gedaan worden.

U kunt de geboorteakte in Nederland laten registeren, maar dit is niet verplicht. Deze registratie kan gedaan worden bij Bureau Landelijke Taken van de Gemeente Den Haag.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte afgegeven op een Nederlandse ambassade

Heeft u een geboorteakte op laten maken bij een Nederlandse ambassade? Dan heeft u een Nederlandse akte, die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Een afschrift of uittreksel vraagt u op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland


Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Geboorte akte in Zweden

Zoals hier boven al is aangegeven zal er een automatische registratie van geboorte plaats vinden bij de Zweedse belastingdienst van de geboorte van uw kindje. De belastingdienst (Skatteverket) is de instantie die het bevolkingsregister (folkbokföring) bij houdt. Deze registratie vindt binnen enkele weken plaats na geboorte. Daarna heeft u nog 3 maanden de tijd om de gegevens te completeren en/of te wijzigen.

Voor een paspoortaanvraag voor uw babietje heeft u een engelstalig uittreksel van deze registratie nodig. Dit uittreksel dient opgesteld te zijn in de engelse taal, gestempled en ondertekend door de belastingdienst. Daarna dient u dit nog te laten voorzien van een apostille voordat u dit document kunt gebruiken voor de aanvraag bij de ambassade. Een apostille kunt u verkrijgen via een Notarius Publicus.

Wanneer u een afspraak boekt voor de aanvraag van een paspoort krijgt u een volledige lijst met benodgide documenten voor deze aanvraag.