Werken in Vietnam

Gaat u in Vietnam werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een ander EU-land werkt. In de overige Europese landen is dit wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Op uwv.nl leest u wat de gevolgen zijn wanneer u in het buitenland werkloos, ziek of arbeidsongeschikt raakt.

Werken in dit land of gebied

Nederlanders die in Vietnam willen komen werken en wonen dienen diverse documenten te laten legaliseren. Zie hier een overzicht van wat voor soort documenten dat zijn.

In Vietnam wil men ook referentiebrieven van de laatste werkgever zien, of een ander document waaruit de expertise van de betreffende persoon blijkt. Ook dit document moet gelegaliseerd zijn.

Let op: deze brieven of documenten kunnen NIET door de ambassade of het consulaat-generaal worden gelegaliseerd. Dit moet in Nederland gebeuren.