Trouwen in het Verenigd Koninkrijk

Wilt u als Nederlander trouwen in het Verenigd Koninkrijk? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

De Nederlandse ambassade in Londen is niet bevoegd om huwelijken te sluiten. Neem contact op met de autoriteiten in het land waar u wilt trouwen.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap in het Verenigd Koninkrijk

Meer informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap in het Verenigd Koninkrijk kunt u opvragen bij de Britse autoriteiten.

Trouwen of een burgerlijk partnerschap registreren in Nederland

Bent u Nederlander, woont u in het Verenigd Koninkrijk en wilt u in Nederland trouwen? Dan moet u een verklaring omtrent burgerlijke staat aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Londen.

Britse staatsburgers die in Nederland trouwen met een Nederlander, hebben een recent afgegeven geboorteakte en een 'certificate of no impediment' afgegeven door de gemeente waar zij wonen nodig. Check voordat u deze documenten naar Nederland stuurt of deze moeten worden gelegaliseerd met een apostille.