Geboorte aangeven in Thailand

Wanneer uw kind in Thailand wordt geboren, moet u daar aangifte doen. Woont u in Nederland, dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. U kunt uw kind erkennen in Thailand of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen van de geboorte bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Na de aangifte krijgt u een geboorteakte mee.

Woont u in het buitenland? Dan krijgt uw kind bij de geboorte niet automatisch een Burgerservicenummer (BSN). Bekijk hoe uw kind aan een BSN komt.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Welke nationaliteit krijgt uw kind?

Bent u Nederlander en krijgt u een kind met uw buitenlandse partner? Volgens de nu geldende regels krijgt uw kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als u op de dag van geboorte van het kind voldoet aan een van onderstaande voorwaarden:

  • De moeder van het kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Op de dag van geboorte heeft de vader de Nederlandse nationaliteit en is hij getrouwd met de niet-Nederlandse moeder. Of is hij haar geregistreerd partner.
  • Op de dag van geboorte heeft de vader de Nederlandse nationaliteit, maar is hij niet getrouwd met de niet-Nederlandse moeder. Hij heeft het kind voor de geboorte erkend.

Hebben beide ouders de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt uw kind bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Dubbele nationaliteit

In sommige gevallen kan een kind meer dan een nationaliteit hebben. Wilt u weten of uw kind naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit heeft? Vraag dit na bij de lokale overheid van het land waar u woont.

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Lees meer over minderjarigen en verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Buitenlandse geboorteakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren.

Buitenlandse akte omzetten in Nederlandse akte

U kunt de buitenlandse geboorteakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.  

Een akte omzetten is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u of uw kind in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u dan online op bij de gemeente Den Haag. 

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u bepaalde procedures volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Geboorte en erkenning in Thailand

In Thailand kan een kind worden erkend bij het Thaise gemeentehuis van de geboorteplaats of via de Thaise rechtbank.

De Thaise akte van erkenning wordt overgenomen naar Nederlands recht en kan dan overlegd worden ( na legalisatie van deze akte) bij het aanvragen van een Nederlands paspoort.

Dit betekent dat indien het kindje conform Thaise regelgeving is erkend, de erkenning naar Nederlands recht wordt overgenomen en dat het kindje hierdoor de Nederlandse nationaliteit verkrijgt.

Van toepassing zijnde Thaise wetgeving:

“ when a man has registered the legitimation of a child born out of wedlock, the child will become a legitimate child of the man and the man will become the lawful father of the child.

Section 1547 of the Thai Civil and Commercial Code ( C&C Code provides that a child born of parents who are not married to each other is legitimated by:

  1. Subsequent marriage of the parents ( = marriage certificate Khoror 2 + Khoror 3 (bijlage waarin kinderen zijn vermeld)
  2. Registration made on application by the father or
  3. By a judgement of the Thai Court.

Pas na het verrichten van een van deze rechtshandeling zal het kind worden aangemerkt als Nederlander overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 2 dan wel artikel 4, 4e lid RWN.

Als bewijsstukken zijn daarvoor nodig:

a) een Thaise geboorteakte van 1 januari 2014 of later welke is vertaald naar het Engels en is gelegaliseerd door Thai Ministry of Foreign Affairs; en

b) de Thaise akte van Registration of child legitimacy vertaald naar het Engels en gelegaliseerd door Thai Ministry of Foreign Affairs.

Informatie over de rechtsgang en procedures in Thailand kan bij een advocatenkantoor worden verkregen. De feitelijke erkenning vindt plaats bij het Thaise gemeentehuis/ districtskantoor of via een Thaise rechtbank.

U kan zich voor meer informatie wenden tot de gemeente van geboorte van uw kindje of u kan een advocaat inschakelen die u van dienst kan zijn bij de procedure.

Een "erkenning ongeboren vrucht" procedure bestaat niet in Thailand en kan evenmin op de ambassade worden aangevraagd. Dit kan kosteloos bij iedere willekeurige gemeente in Nederland, ook als u in het buitenland woont.