Geboorte aangeven in Thailand

Wanneer uw kind in Thailand wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren. U kunt uw kind erkennen in Thailand of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte opvragen bij Nederlandse ambassade

U kunt geen aangifte doen van de geboorte van uw kind bij een Nederlandse ambassade. Dit kon tot 1 januari 2012. Maar nu niet meer. Heeft u voor 1 januari 2012 aangifte gedaan van een geboorte? Dan heeft u een Nederlandse akte die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u hiervan een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Geboorte en erkenning in Thailand

In Thailand kan een kind worden erkend bij het Thaise gemeentehuis van de geboorteplaats of via de Thaise rechtbank.

De Thaise akte van erkenning wordt overgenomen naar Nederlands recht en kan dan overlegd worden ( na legalisatie van deze akte) bij het aanvragen van een Nederlands paspoort.

Dit betekent dat indien het kindje conform Thaise regelgeving is erkend, de erkenning naar Nederlands recht wordt overgenomen en dat het kindje hierdoor de Nederlandse nationaliteit verkrijgt.

Van toepassing zijnde Thaise wetgeving:

“ when a man has registered the legitimation of a child born out of wedlock, the child will become a legitimate child of the man and the man will become the lawful father of the child.

Section 1547 of the Thai Civil and Commercial Code ( C&C Code provides that a child born of parents who are not married to each other is legitimated by:

  1. Subsequent marriage of the parents ( = marriage certificate Khoror 2 + Khoror 3 (bijlage waarin kinderen zijn vermeld)
  2. Registration made on application by the father or
  3. By a judgement of the Thai Court.

Pas na het verrichten van een van deze rechtshandeling zal het kind worden aangemerkt als Nederlander overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 2 dan wel artikel 4, 4e lid RWN.

Als bewijsstukken zijn daarvoor nodig:

a) een Thaise geboorteakte van 1 januari 2014 of later welke is vertaald naar het Engels en is gelegaliseerd door Thai Ministry of Foreign Affairs; en

b) de Thaise akte van Registration of child legitimacy vertaald naar het Engels en gelegaliseerd door Thai Ministry of Foreign Affairs.

Informatie over de rechtsgang en procedures in Thailand kan bij een advocatenkantoor worden verkregen. De feitelijke erkenning vindt plaats bij het Thaise gemeentehuis/ districtskantoor of via een Thaise rechtbank.

U kan zich voor meer informatie wenden tot de gemeente van geboorte van uw kindje of u kan een advocaat inschakelen die u van dienst kan zijn bij de procedure.