Geboorte aangeven in Singapore

Wanneer uw kind in Singapore wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte opvragen bij Nederlandse ambassade

U kunt geen aangifte doen van de geboorte van uw kind bij een Nederlandse ambassade. Dit kon tot 1 januari 2012. Maar nu niet meer. Heeft u voor 1 januari 2012 aangifte gedaan van een geboorte? Dan heeft u een Nederlandse akte die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u hiervan een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Aangifte geboorte bij de lokale autoriteiten

In Singapore vindt de aangifte van uw kind plaats in het ziekenhuis. Hiervoor dient u de paspoorten en verblijfsvergunningen van beide ouders en uw (internationale of vertaalde) huwelijksakte te tonen.

Van het ziekenhuis ontvangt u zowel de geboorteakte van uw kind als een brief van de ICA voor het aanvragen van een verblijfsvergunning  voor uw kind. De verblijfsvergunning dient binnen 42 dagen na geboorte geregeld te zijn. Informatie hierover kunt u vinden op de website van het MOM.

Met een gelegaliseerde geboorteakte uit Singapore kunt u direct een reisdocument aanvragen voor uw kind. De Singaporese geboorteakte maakt geen onderscheid tussen een voor- en achternaam zoals in Nederland. Er is sprake van een namenreeks. Bij het registreren van een geboorteakte in Singapore moet er een naamreeks zijn, net als in Nederland.

  • De achternaam / familienaam moet vóór of aan het einde van de namenreeks staan.
  • De voornamen moeten in de juiste volgorde staan ​​en worden overgenomen van de Singaporese geboorteakte in het Nederlandse reisdocument.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op overheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.