Verklaring van huwelijksbevoegdheid in Oostenrijk

Deze verklaring kan alleen door de ambassade verstrekt worden wanneer u nooit in Nederland heeft gewoond.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u in Nederland gewoond? Dan moet u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u als laatste heeft gewoond. Was u minderjarig toen u uit Nederland vertrok? Dan moet u ook bij de gemeente zijn waar u als laatste heeft gewoond. De verklaring is vanaf het moment van afgifte 6 maanden geldig.

Welke documenten heeft u nodig?

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen heeft u kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs
 • een uittreksel uit het geboorteregister
 • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten heeft uw niet-Nederlandse partner nodig?

Voor een aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, heeft uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
 • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
 • een ongehuwdverklaring
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in dit land of gebied

Heeft u eerder in Nederland gewoond, neem dan contact op met de gemeente in Nederland waar u heeft gewoond vóór vertrek naar het buitenland.

Indien u nooit in Nederland heeft gewoond, dan kunt u bij de Nederlandse ambassade een aanvraag voor een verklaring voor huwelijksbevoegdheid (Ehefähigkeitszeugnis) aanvragen.

Vereiste documenten:

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier LINK
 • Geldige reisdocument(en) (paspoort / identiteitskaart)
 • Uw Nederlandse, internationale of gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte (kopie)
 • Van de Nederlandse partner: Een nieuw bewijs van woonplaats („ Meldebestätigung zur Vorlage bei der Niederländischen Botschaft“) met alle adressen in Oostenrijk sinds zijn/haar geboorte. Heeft u vóór uw verhuizing naar Oostenrijk in een ander land gewoond: verklaring van burgerlijke staat uit het betreffende land.
 • Van de niet-Nederlandse partner: Een nieuw uittreksel uit het Oostenrijkse register van de burgerlijke stand (indien Oostenrijks) of een verklaring van burgerlijke staat uit het betreffende land/van de betreffende ambassade (niet-Oostenrijks).
 • Indien u gescheiden bent: uw echtscheidingsakte met daarop datum (stempel) van rechtsgeldigheid.
 • Indien u weduwe/weduwnaar bent: de overlijdensakte
 • Indien u minderjarig bent: Toestemming van beide ouders wiens ondertekeningen notarieel gelegaliseerd moeten zijn.

Procedure voor aanvragen consulaire verklaring

Er zijn 2 manieren om consulaire verklaringen aan te vragen bij de Nederlandse ambassade in Wenen:

1) Maak via het online afsprakensysteem een afspraak voor het aanvragen van uw verklaring. Zorg dat u bij uw afspraak een geldig Nederlands paspoort en de benodigde documenten meeneemt. U betaalt ter plekke contant of met uw bankpas/creditcard.

NB: aan de balie levert u het volledige dossier in. De consulaire verklaring(en) wordt/worden vervolgens per post naar uw huisadres gestuurd.

2) Dien de aanvraag per post in aan de consulaire afdeling:
Nederlandse Ambassade in Wenen, Consulaire Afdeling
Opernring 5 / 7. Stock, A-1010 Wenen, Oostenrijk

Voeg als bijlage een gewaarmerkte kopie van uw geldig Nederlands paspoort en alle benodigde documenten toe. Maak €30,- per verklaring over op onderstaande bankrekening en stuur het bewijs van uw overmaking mee met de gevraagde documenten.

Bankgegevens
Naam bank ING Bank N.V.
Adres bank Financial Plaza, Bijlmerdreef 109
Postcode bank 1102 BW
Plaats bank Amsterdam
Ten name van Ministerie van Buitenlandse Zaken
Adres Rijnstraat 8
Postcode 2515 XP
Plaats Den Haag
IBAN NL57 INGB 0705 0010 08
BIC INGBNL2A

Belangrijk! Vermeld bij uw overmaking het volgende: VOH - <initialen en achternaam> - <land/plaats waar de verklaring wordt aangevraagd>.

Voorbeeld: VOH - PJ Janssen - VS, Washington

Betaling

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.