Consulaire tarieven in Oekraïne

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt alleen contant betalen in Oekraïense Hryvnia (UAH).

Tarieven vanaf 2 februari 2020 (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen)

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR UAH
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85
Zakenpaspoort / Business passport 139,70
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document             49,80
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR UAH
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 326,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.150,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 920,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Consular documents                                                                         EUR UAH
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00
Legalisaties / Legalisations EUR UAH
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25
Legalisatie document / Legalisation document 26,25
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting  document 103,00