Geboorte aangeven in Nieuw-Zeeland

Wanneer uw kind in Nieuw-Zeeland wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren. U kunt uw kind erkennen in Nieuw-Zeeland of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte opvragen bij Nederlandse ambassade

U kunt geen aangifte doen van de geboorte van uw kind bij een Nederlandse ambassade. Dit kon tot 1 januari 2012. Maar nu niet meer. Heeft u voor 1 januari 2012 aangifte gedaan van een geboorte? Dan heeft u een Nederlandse akte die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u hiervan een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Kinderen die geboren worden in Nieuw-Zeeland moeten binnen twee maanden na de geboorte geregistreerd worden. U kan dit online (informatie in het Engels) doen of door een BDM 27 formulier (informatie in het Engels) in te vullen. Aan deze registratie zijn geen kosten verbonden. U kan tegelijk een geboorteakte (niet kosteloos) en een IRD nummer voor uw kind aanvragen. Hier (informatie in het Engels) vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Erkenning in Nieuw-Zeeland

Zijn de ouders niet met elkaar getrouwd op het moment van geboorte van het kind? Dan erkent de vader het kind automatisch met de registratie via het BDM27-formulier. Met dit formulier registreren de ouders het kind bij Birth, Death and Marriages. Dit kan zowel op papier als online. In Nieuw-Zeeland is het niet mogelijk een ongeboren vrucht te erkennen.

Doet u een eerste aanvraag van een Nederlands paspoort voor uw kind en wordt er om bewijs van erkenning gevraagd? Dan doet u dit met een uittreksel van het geboorteregister.  

Wie heeft het ouderlijk gezag?

In Nieuw-Zeeland hebben de personen vermeld op de geboorteakte het ouderlijk gezag over het kind. Het maakt niet uit of de ouders gehuwd zijn of niet.

Heeft uw kind de Nieuw-Zeelandse nationaliteit of heeft het een verblijfsvergunning nodig?

Kinderen die geboren worden in Nieuw-Zeeland zijn Nieuw-Zeelandse staatsburgers als ze geboren zijn:

  • vóór 1 januari 2006
  • per 1 januari 2006 met minstens één ouder met Nieuw-Zeelands staatburgerschap of een permanente verblijfsvergunning voor Nieuw-Zeeland.

Hier (informatie in het Engels) vindt u meer informatie over dit onderwerp. Nieuw-Zeeland staat zijn staatsburgers toe om dubbele of zelfs meerdere nationaliteiten te hebben.

Als een kind dat geboren is in Nieuw-Zeeland niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft uw kind een verblijfsvergunning nodig. In dit geval kan u het best de immigratiestatus van uw kind opvragen. Hier (informatie in het Engels) vindt u verdere informatie over dit onderwerp.