Trouwen in Marokko

Wilt u als Nederlander trouwen in Marokko? Dan zijn er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Ik wil trouwen met een Marokkaan(se)

De Marokkaanse autoriteiten zullen u om verscheidene documenten vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Marokkaanse ambassade te Den Haag (+31)0703602203.

De Nederlandse ambassade in Rabat kan u de volgende twee documenten verstrekken:

 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid / Certificat de Capacité Matrimoniale
 • Een verklaring van nationaliteit / Certificat de nationalité

Voor het verkrijgen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid dient u samen met uw partner naar de ambassade te komen. Hiervoor hoeft geen afspraak te worden gemaakt. U kunt terecht zonder afspraak van maandag t/m vrijdag van 08:30 - 11:00 uur. De volgende documenten dienen te worden overgelegd:

Ressortissant(e) néerlandais(e)

 1. Uw Nederlands paspoort
 2.  Recent uittreksel uit de Burgerlijke Stand (niet ouder dan 3 maanden) ongehuwd-echtscheiding- weduwnaar/weduwe

Ressortissant(e) marocain(e) Voor uw partner:

 1. Geboorteakte / Extrait d'acte de naissance
 2. Inwonersverklaring / Certificat de résidence
 3. Verklaring van alleenstaande of Scheidingsakte en certificaat van niet-hertrouwen / Certificat de célibat ou acte de divorce et certificat de non remariage
 4. Paspoort of nationale identiteitskaart / Passeport ou carte d'identité nationale 

De Marokkaanse documenten moeten in het Frans zijn opgesteld en gelegaliseerd zijn met een "apostille".