Informatie over huwelijk in Libanon

Libanon kent geen burgerlijk huwelijk.

U kunt alleen trouwen bij een religieuze instantie zoals de kerk of een islamitische rechtbank.

Nadat u uw religieuze huwelijk heeft ingeschreven bij het Libanese civiele register kan uw huwelijk in Nederland worden erkend.

Bij een religieus huwelijk zijn de rechten en plichten tussen man en vrouw niet gelijk zoals bij het Nederlandse burgerlijk huwelijk.

Verschil in rechten en plichten bij een Libanees religieus huwelijk

Het Libanees religieus huwelijk volgt de wetten van de religie waaronder u trouwt.

De volgende zaken zijn bijvoorbeeld anders geregeld dan in de Nederlandse wetgeving:

  • de rechten en plichten tussen man en vrouw zijn niet gelijk
  • gezag over kinderen tijdens huwelijk en na echtscheiding komt in de religieuze wet meestal alleen toe aan de vader (of de Libanese moeder als zij met een niet-Libanese man is gehuwd) 
  • de vrouw heeft beperkte gronden om echtscheiding aan te vragen
  • het huwelijksgoederenrecht
  • het recht op alimentatie
  • erfrecht

De Libanese niet-governementele organisatie KAFA (Engels) geeft per religie een overzicht van de wetsregels.

Uitreisverbod voor huwelijkspartner of kinderen

Als er een huwelijksconflict ontstaat kunt u te maken krijgen met een uitreisverbod:

  • een van de ouders kan een uitreisverbod opleggen voor de kinderen (tijdens en na huwelijk)
  • de ene echtgenoot kan de andere echtgenoot een uitreisverbod opleggen (tijdens huwelijk en tijdens de echtscheidingsprocedure)

Een uitreisverbod kan alleen door de rechter worden opgeheven.

De Libanese niet-governementele organisatie KAFA (Engels) geeft per religie een overzicht van de wetsregels.

Buitenlands huwelijk en religieus huwelijk

Een buiten Libanon gesloten huwelijk wordt in Libanon erkend.

Bent u buiten Libanon getrouwd maar ook religieus in Libanon? Dan zijn beide huwelijken geldig. Voor de Libanese wet maakt het niet uit welk huwelijk eerst werd gesloten.

Een buiten Libanon gesloten civiel huwelijk krijgt niet automatisch voorrang. Als een uitspraak van een buitenlandse rechtbank over bijvoorbeeld het gezag over de kinderen botst met een uitspraak van de Libanese religieuze rechtbank, moet de Libanese civiele rechter beslissen welke uitspraak in Libanon zal gelden.

Polygame huwelijken worden niet erkend in Nederland.