Legaliseren van documenten uit Cyprus voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Cyprus kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Cyprus. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Cyprus.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigd vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Welke documenten kunt u direct gebruiken?

De volgende documenten kunt u direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden. U heeft voor deze documenten geen legalisatie nodig:

 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren.

Welke documenten hebben een apostille nodig?

U heeft een apostille nodig voor bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. Een apostille is een soort stempel of sticker. De meest voorkomende documenten van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een akte van overlijden

Deze afschriften vraagt u aan bij het administratiekantoor (Citizen Service Centre) in het district van geboorte of overlijden.

 • verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u aan bij de Civil Registry and Migration Department.

 • afschrift van een huwelijksakte

Deze documenten vraagt u aan bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

 • afschrift van de echtscheidingsakte

Dit afschrift vraagt u aan bij de familie- of kantonrechter.

Vanaf 16 februari 2019 bepaalde documenten geen apostille nodig binnen EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? U heeft meestal een apostille nodig op de documenten. Vanaf 16 februari 2019 kunt u gebruikmaken van een vereenvoudigde regeling.

Informatie over hoe u gebruik kunt maken van de regeling volgt. Wilt u nu al meer weten? Lees dan meer over de vereenvoudiging van het gebruik van openbare documenten uit de EU op het Europees e-justitie portaal.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Het adres waar u terecht kunt met uw documenten staat op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (deze website is in het Engels).

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Per 1 juni 2018 bemiddelt het Consulair Dienstencentrum niet meer bij het opvragen of legaliseren van documenten uit Cyprus.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.