Legaliseren van documenten uit Cyprus voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Cyprus kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Cyprus. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Cyprus.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigd vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Welke documenten kunt u direct gebruiken?

De volgende documenten kunt u direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden. U heeft voor deze documenten geen legalisatie nodig:

 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren.

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.
Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.

Welke documenten hebben een apostille nodig?

U heeft een apostille nodig voor bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. Een apostille is een soort stempel of sticker. De meest voorkomende documenten van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een akte van overlijden

Deze afschriften vraagt u aan bij het administratiekantoor (Citizen Service Centre) in het district van geboorte of overlijden.

 • verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u aan bij de Civil Registry and Migration Department.

 • afschrift van een huwelijksakte

Deze documenten vraagt u aan bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

 • afschrift van de echtscheidingsakte

Dit afschrift vraagt u aan bij de familie- of kantonrechter.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Het adres waar u terecht kunt met uw documenten staat op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten uit Cyprus.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.