Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in China

Wilt u als Nederlander trouwen in China? Dan kan de ambassade of het consulaat een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk opstellen.

Bent u Nederlander en woont u in Nederland? Dan kunt u bij de gemeente waar u woont een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen. In een verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

Als de plaatselijke autoriteiten om een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk of verklaring van huwelijksvoornemen vragen dan kan de Nederlandse ambassade of het consulaat generaal in het land waar u wilt trouwen deze afgeven.

Welke documenten moet u meenemen?

Om een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk aan te vragen moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

  • een Nederlands identiteitsbewijs
  • een uittreksel uit het geboorteregister
  • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten moet uw niet-Nederlandse partner meenemen?

Voor een aanvraag van een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten meenemen naar de ambassade of het consulaat:

  • een paspoort of ander identiteitsbewijs
  • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
  • een ongehuwdverklaring
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in dit land of gebied

Als één van de partners de Chinese nationaliteit heeft, is voor het aangaan van een huwelijk in China voor de Chinese autoriteiten géén verklaring omtrent huwelijksbevoegdheid nodig. De verklaring is alleen nodig als het gaat om twee personen die allebei niet de Chinese nationaliteit hebben.

De Nederlandse ambassade in Peking of de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou kan een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk opmaken. Het consulaat-generaal in Chongqing verleent geen consulaire diensten.

Deze verklaring kan schriftelijk worden aangevraagd. Zie onderstaande procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen.

Procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen

Voor deze verklaring kunt u ook de benodigde documenten scannen en per email sturen:

In de verklaring dienen wij het doel waarvoor het wordt afgegeven te vermelden. Geef daarom graag duidelijk aan in uw e-mail waarvoor u de verklaring nodig heeft.

Gemiddeld duurt het 2 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Vermeld in uw bericht uw Chinese postadres in Chinese karakters.

Betaling

Na ontvangst van uw aanvraag per email, ontvangt u van de ambassade een bericht met de betalingsinstructies. Om het te betalen bedrag te bepalen, bekijkt u het overzicht van de consulaire tarieven.

Maak een afspraak

Bij de ambassade in Peking en de consulaten-generaal in Guangzhou en Shanghai kunt u online een afspraak maken.

Neem contact op

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.