Over ons

Ondernemen in Canada
Two Countries, One Spirit

Wie zijn wij en wat doen wij in Canada

Met een toegewijd team van bijna veertig collega’s behartigen wij als ambassadenetwerk Canada de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en haar burgers in Canada. We doen dit vanuit de hoofdstad Ottawa (Ontario) en hebben ook kantoren in Toronto (Ontario) en in Vancouver (British Columbia). Daarnaast vertegenwoordigt een netwerk van zeven honorair consuls Nederland in de provincies Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Quebec, New Brunswick en Nova Scotia.

Onze inzet

Zo breed en divers als de bilaterale belangen zijn, zo breed is ook onze inzet. Nederland was met reden het vierde land waar Canada diplomatieke betrekkingen mee aanknoopte (sinds 1939). De kracht van de bilaterale relatie vloeit voor een groot deel voort uit de geschiedenis, warme persoonlijke contacten en gedeelde normen en waarden. Met Canada bestaan nauwe politieke, militaire, economische, culturele en sociale banden. Intensieve samenwerking vindt plaats op vele niveaus, in bilateraal kader evenals binnen de NAVO, de Verenigde Naties, de OVSE en tussen de EU en Canada.

Economie

Het economische gewicht van Canada is aanzienlijk. Het is lid van de G7, is een energiegrootmacht en beschikt over enorme natuurlijke rijkdommen. Door het afronden van het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) zal de handel tussen Canada en Nederland toenemen. Dit vrijhandelsakkoord biedt volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, met name voor bedrijven uit de topsectoren energie, water, agri & food en logistiek. Lees meer over kansen voor Nederlanders in Canada.

Canada economische thema's 2018
De economische thema's van postennetwerk Canada

Politiek

Nederland en Canada werken samen in diverse internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de NAVO, OVSE en OESO en zijn zeer gelijkgezind op een groot aantal thema’s. Nauwe samenwerking en afstemming vindt plaats op gebied van veiligheid en defensie, mensenrechten, humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. In de laatste jaren is intensief samengewerkt ten aanzien van VN-vredesoperaties, contraterrorisme en tegengaan van gewelddadig extremisme alsook het bevorderen van de rechten van vrouwen en LHBTI wereldwijd.

Two countries one spirit

Canadezen en de Bevrijding

2015 was het meest recente kroonjaar van de Bevrijding, 70 jaar na dato. Canada speelde een doorslaggevende rol in de bevrijding van Nederland in 1944-’45 en de Canadese offers voor onze vrijheid waren groot. Meer dan 7600 Canadezen betaalden de hoogste prijs voor onze vrijheid. Er bestaat een unieke band tussen het Huis van Oranje en Canada, die haar oorsprong vindt in de Canadese gastvrijheid aan het Kroonprinselijk gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog. Prinses Margriet is geboren in Ottawa (1943).

Emigratie naar Canada

De Nederlandse emigratie naar Canada is in de eerste decennia van de 20e eeuw in sterke mate bepalend voor de bilaterale relatie. Tussen 1947 en 1970 zijn meer dan 150.000 Nederlanders naar Canada geëmigreerd en ook hedendaagse migratie draagt bij aan de nauwe banden tussen Canada en Nederland. Momenteel bevinden zich in Canada meer dan 1 miljoen mensen van Nederlandse afkomst.

Winter in Canada

Nieuwe kansen

Het is van belang een koppeling te maken tussen verworvenheden uit het verleden en potentieel in de toekomst. We zoeken continue naar nieuwe vormen van economische samenwerking en bevorderen handel tussen Nederlandse en Canadese bedrijven. We behartigen de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven en waar nodig van individuele bedrijven. Lees meer over ons economisch netwerk in Canada.

Daarnaast helpen we Nederlanders met consulaire zaken. We informeren Nederlandse en Canadese pensioengerechtigden over hun rechten en plichten. Samenwerking op al deze terreinen creëert nieuwe kansen, vergroot onze veiligheid en welvaart en komt uiteindelijk ten goede aan Nederlandse burgers – zowel in Nederland als in Canada.

Wil je meer weten over ons?

Volg ons dan op onze sociale mediapagina's. Vind een overzicht van onze pagina's hier.

Contactgegevens