NederlandWereldwijd

Betaling kinderbijslag buiten Nederland

U krijgt de kinderbijslag na afloop van elk kwartaal op uw rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag. Wanneer u de eerste keer kinderbijslag krijgt hangt af van de geboortedatum van uw kind.

Let op: Voorbeeld: is uw kind geboren op 2 april? Dan heeft u recht op kinderbijslag vanaf het 3e kwartaal. U krijgt de eerste betaling in oktober op uw rekening.

Bekijk wanneer u de eerste keer kinderbijslag krijgt (SVB)

Betaaldata

U krijgt de kinderbijslag in januari, april, juli en oktober op uw rekening. Kijk in Mijn SVB wanneer de SVB uw kinderbijslag overmaakt. Hiervoor logt u in met uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel. Heeft u nog geen DigiD? Kijk hoe u een DigiD aanvraagt vanuit het buitenland.

Soms duurt het iets langer voor het geld op uw buitenlandse rekening staat. Dit hangt af van het land waar u woont en van uw bank.

Kinderbijslag niet altijd in euro

In de meeste landen krijgt u uw kinderbijslag in euro’s. Behalve als u woont in:

  • Australië
  • Canada
  • Marokko
  • Nieuw-Zeeland
  • Verenigd Koninkrijk
  • Verenigde Staten
  • Zuid-Afrika

Dan krijgt u uw kinderbijslag in de munteenheid van dat land. Het bedrag dat u krijgt verschilt dan bij elke betaling. Dat komt door de wisselkoersen.

Mijn partner en ik gaan scheiden

Na een echtscheiding krijgt de ouder bij wie het kind woont de kinderbijslag.

Heeft u co-ouderschap? Spreek dan samen af hoe u de betaling van de kinderbijslag tussen u beiden wilt verdelen. Leg dit schriftelijk vast. Heeft u geen afspraken vastgelegd over de verdeling van de kinderbijslag? Dan krijgt ieder de helft van de kinderbijslag.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig