NederlandWereldwijd

Caribisch visum lang verblijf aanvragen in Turkije

Woont u in Turkije? En heeft u een visum nodig om uw verblijfsvergunning in de Caribische Koninkrijksdelen op te halen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe u uw visum aanvraagt.

Wat heb ik nodig?

U kunt pas een visum aanvragen als u ook een verblijfsvergunning heeft aangevraagd.

Bij uw visumaanvraag moet u altijd persoonlijk verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.

Neem van de volgende documenten het origineel en een kopie mee. Medewerkers op de ambassade of het consulaat-generaal kunnen kunnen geen kopieën voor u maken.

Aanvraagformulier

U levert een volledig ingevuld Caribisch visumaanvraagformulier in. U ondertekent het formulier tijdens uw afspraak in het bijzijn van een consulair medewerker.

Paspoort

U overlegt een paspoort of ander reisdocument met ten minste 2 blanco pagina’s. Dit is nog minimaal 3 maanden geldig na uw vertrek uit de Caribische Koninkrijksdelen.

Als u uw aanvraag indient, moet u uw paspoort inleveren. Wilt u een bewijs dat uw paspoort op de ambassade of het consulaat-generaal ligt? Neem dan een extra kopie van uw paspoort mee. Deze krijgt u dan gestempeld terug. Dit is gratis.

Documenten voor minderjarig kind

Vraagt u een visum aan voor een kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan heeft u een geboorteakte van het kind én een identiteitsbewijs van beide ouders nodig.

Bewijs van legaal verblijf

U kunt bewijzen dat u legaal verblijft in het land waar u de aanvraag doet. Dit kan bijvoorbeeld met een paspoort, verblijfsvergunning of visum.

Pasfoto

U levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.

Kopie brief immigratiedienst

Is uw verblijfsvergunning goedgekeurd door de lokale immigratiedienst? Lever dan een kopie in van de brief die uw referent heeft gekregen.

  • Aruba: voorlopige toelating Aruba (VTA)
  • Curaçao: oproepingsbrief
  • Sint Maarten: landing permit
  • Bonaire, Saba, Sint Eustatius: machtiging tot voorlopig verblijf (mvv-BES)

Neem ook alle extra documenten mee die in de brief staan vermeld.

Wat kost een visumaanvraag?

Als u uw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat, betaalt u leges (kosten). Het bedrag vindt u op de tarievenpagina. Vraagt u uw visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaalt u hier extra voor.

Hoelang duurt een aanvraag?

Meestal weet u binnen 15 kalenderdagen of u het visum krijgt.

Visum aanvragen in dit land of gebied

U kunt uw visumaanvraag indienen bij de visumfacilitatiedienst VFS Global (informatie in het Engels en Turks).

U kunt uw aanvraag indienen in Ankara, Istanbul, Izmir, Gaziantep, Antalya, Bodrum, Bursa or Edirne. Raadpleeg de website van VFS Global voor de vereiste documenten en om een afspraak te maken.

Let op: afspraken maken is gratis! De ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul werken alleen met VFS Global. Wij raden u af gebruik te maken van bemiddelingsbureaus of andere instanties die zich voordoen als (gelieerd aan) de ambassade of het consulaat.

Geweigerde visumaanvraag

Over geweigerde visumaanvragen wordt vanwege privacyredenen niet gecorrespondeerd. Als u het niet eens bent met een weigering, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover vindt u op de afwijzende beschikking.

Iraakse en Syrische reisdocumenten

Vraagt u een visum aan met Iraakse en Syrische reisdocumenten? Dan wordt uw aanvraag niet altijd door de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal behandeld. De aanvraag kan ter beslissing worden gestuurd naar de autoriteiten in Nederland. Houd in dit geval rekening met een behandelingsduur van minimaal 10 werkdagen en maximaal 2 maanden.