NederlandWereldwijd

Caribisch visum kort verblijf aanvragen in Turkije

Woont u in Turkije? En wilt u een visum voor 90 dagen of minder in Aruba, Curaçao of de andere Caribische Koninkrijksdelen aanvragen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe u uw visum aanvraagt.

Informatie: Reist u vaker dan 1 keer in de 4 jaar naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Check dan of u aan de volwaarden voldoet voor het Caribbean Carpet Programma. U kunt dan makkelijker een Caribisch visum aanvragen.  
Check of u zich kunt aanmelden voor het Caribbean Carpet Programma

Wat heb ik nodig?

U moet bij uw visumaanvraag altijd persoonlijk verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen. Neemt u deel aan het Caribbean Carpet Programma? Dan hoeft u alleen bij de eerste visumaanvraag persoonlijk aanwezig te zijn.  

Neem van de volgende documenten het origineel en een kopie mee. Medewerkers van de ambassade of het consulaat-generaal kunnen geen kopieën voor u maken.

Aanvraagformulier

U levert een volledig ingevuld Caribisch visumaanvraagformulier in. U ondertekent het formulier tijdens uw afspraak in het bijzijn van een consulair medewerker.

Neemt u deel aan het Caribbean Carpet Programma? Schrijf dat erbij op het Caribisch visumaanvraagformulier. 

Paspoort

U overlegt een paspoort of ander reisdocument met ten minste 2 blanco pagina’s. Dit is nog minimaal 3 maanden geldig na uw vertrek uit de Caribische Koninkrijksdelen.

Als u uw aanvraag indient, moet u uw paspoort inleveren. Wilt u een bewijs dat uw paspoort op de ambassade of het consulaat-generaal ligt? Neem dan een extra kopie van uw paspoort mee. Deze krijgt u dan gestempeld terug. Dit is gratis.

Documenten voor minderjarig kind

Vraagt u een visum aan voor een kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan heeft u een geboorteakte van het kind én een identiteitsbewijs van beide ouders nodig.

Reizen de ouders van het kind niet mee? Of reist 1 van de ouders niet mee? Dan heeft u een verklaring van toestemming nodig, ondertekend door beide ouders of gezaghebbers. Heeft 1 van de ouders het gezag over het kind? Dan heeft u een verklaring van de rechtbank nodig.

Bewijs van legaal verblijf

U kunt bewijzen dat u legaal verblijft in het land waar u de aanvraag doet. Dit kan bijvoorbeeld met een paspoort, verblijfsvergunning of visum.

Pasfoto

U levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.

Reisschema

U kunt uw reisschema laten zien. Bijvoorbeeld met een vluchtreservering. Het advies is om nog géén ticket te kopen tot u uw visum heeft ontvangen.

Neemt u deel aan het Caribbean Carpet Programma? Dan hoeft u geen vlucht- of hotelreservering te laten zien. 

Bewijs van doorreis

U kunt bewijzen dat u na uw vertrek uit de Caribische Koninkrijksdelen kunt doorreizen naar een ander land. Dit kan met bijvoorbeeld een visum, verblijfsvergunning of paspoort.

Bewijs van voldoende geld voor toeristen en ondernemers

U kunt bewijzen dat u genoeg geld heeft voor uw verblijf in een hotel. Dit is gemiddeld 150 tot 200 US dollar per dag.

U toont dit aan met 3 recente (elektronische) bankafschriften die uw naam en adres vermelden. U kunt ook getekende traveller cheques op uw naam laten zien.

Bewijs van voldoende geld voor bezoek aan familie of vrienden

U kunt bewijzen dat u genoeg geld heeft voor uw verblijf bij familie of vrienden. Dit is gemiddeld 100 US dollar per dag.

U toont dit aan met 3 recente (elektronische) bankafschriften die uw naam en adres vermelden. U kunt ook getekende traveller cheques op uw naam laten zien.

Garantverklaring

Kunt u niet bewijzen dat u genoeg geld heeft? Dan moet u een familielid of vriend uit het Koninkrijksdeel dat u bezoekt, garant laten staan. Uw familielid of vriend (uw garantsteller) doet dit door een financiële garantverklaring aan te vragen. Dit moet uw garantsteller persoonlijk regelen bij de burgerlijke stand. Daar laat uw garantsteller de verklaring ook legaliseren.

In de Caribische Koninkrijksdelen kan uw garantsteller een garantverklaring regelen bij deze instanties:

 • Aruba: Directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Curaçao: Toelatingsorganisatie Curaçao
 • Sint Maarten: Dienst Burgerzaken
 • Bonaire, Sint Eustatius en Saba: IND Caribisch Nederland

U moet bij uw aanvraag kunnen aantonen dat de garantsteller voldoende geld heeft. Dit is gemiddeld 100 US dollar per dag. U toont dit aan met deze documenten, die u van uw garantsteller krijgt:

 • de gelegaliseerde financiële garantverklaring
 • de 3 meest recente bankafschriften
 • de 3 meest recente loonstrookjes
 • een werkgeversverklaring of arbeidscontract
 • een kopie van het paspoort of de ID-kaart van uw garantsteller

Documenten voor werknemer, student of ondernemer

 • voor werknemers: neem een werkgeversverklaring mee, met daarop uw functie, aantal dienstjaren, maandelijks inkomen en toestemming voor verlof
 • voor studenten: neem een inschrijvingsbewijs van uw school of universiteit mee
 • voor zelfstandig ondernemers: laat een officiële registratie van uw bedrijf en de belastingaangifte over het afgelopen jaar zien

Extra informatie over uw reisdoel

 • U bezoekt familie/vrienden:
  Laat een garantverklaring of een brief of e-mail zien waaruit blijkt dat u bij die persoon gaat logeren.
 • U bent toerist:
  U neemt een kopie van uw hotelreservering met de contactgegevens en uw reserveringsnummer mee. Of u toont aan dat u deel uitmaakt van een groepsreis. Een hotelreservering is niet nodig als u deelneemt aan het Caribbean Carpet Programma. 
 • U komt voor zaken:
  Toon een uitnodigingsbrief van het bedrijf in de Caribische Koninkrijksdelen en een brief van uw werkgever. In beide brieven moet staan:
  • wat uw functie is
  • wat uw reden voor het bezoek is
   In 1 van de brieven moet staan waar u tijdens uw bezoek verblijft. En wie verantwoordelijk is voor de reiskosten.
   Neemt u deel aan het Caribbean Carpet Programma (CCP)? Vermeld dat in de uitnodigingsbrief. Bent u niet uitgenodigd? Schrijf op het Caribisch visumaanvraagformulier dat u deelneemt aan het CCP. 

Medische verzekering

U toont een officieel document van uw verzekeringsmaatschappij. Daaruit moet blijken dat de verzekering op uw naam staat. In het document moet verder staan dat uw ziektekostenverzekering medische dekking biedt:

 • in alle Caribische Koninkrijksdelen
 • tijdens de hele reisperiode
 • voor ten minste 15.000 US dollar
 • voor ziekenhuisbehandelingen, spoedbehandelingen en repatriëring (ook in het geval van overlijden)

Dekt uw verzekering dit niet? Of heeft u geen officieel document? Dan moet u een reisverzekering met medische dekking afsluiten.

Let op: Als u deze documenten inlevert, krijgt u niet automatisch een visum. De ambassade of het consulaat-generaal kan uw visum weigeren of om extra informatie vragen.

Wat kost een visumaanvraag?

Als u uw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat-generaal, betaalt u leges (kosten). Het bedrag vindt u op de tarievenpagina.

Vraagt u uw visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaalt u hier extra voor.

Hoelang duurt een aanvraag?

U kunt uw aanvraag op z’n vroegst 3 maanden voor uw reis indienen. Meestal weet u binnen 15 kalenderdagen of u het visum krijgt.

Visum aanvragen in dit land of gebied

U kunt uw visumaanvraag indienen bij de visumfacilitatiedienst VFS Global (informatie in het Engels en Turks).

U kunt uw aanvraag indienen in Ankara, Istanbul, Izmir, Gaziantep, Antalya, Bodrum, Bursa or Edirne. Raadpleeg de website van VFS Global voor de vereiste documenten en om een afspraak te maken.

Let op: afspraken maken is gratis! De ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul werken alleen met VFS Global. Wij raden u af gebruik te maken van bemiddelingsbureaus of andere instanties die zich voordoen als (gelieerd aan) de ambassade of het consulaat.

Geweigerde visumaanvraag

Over geweigerde visumaanvragen wordt vanwege privacyredenen niet gecorrespondeerd. Als u het niet eens bent met een weigering, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover vindt u op de afwijzende beschikking.

Iraakse en Syrische reisdocumenten

Vraagt u een visum aan met Iraakse en Syrische reisdocumenten? Dan wordt uw aanvraag niet altijd door de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal behandeld. De aanvraag kan ter beslissing worden gestuurd naar de autoriteiten in Nederland. Houd in dit geval rekening met een behandelingsduur van minimaal 10 werkdagen en maximaal 2 maanden.