Nederland Wereldwijd

Caribisch visum kort verblijf (<90 dagen)

Wilt u 90 dagen of korter in de Caribische Koninkrijksdelen verblijven? Dan heeft u soms een visum kort verblijf nodig. Dit hangt af van uw nationaliteit. Een visum kort verblijf kan ook nodig zijn als u op doorreis bent.

Wat is een Caribisch visum kort verblijf?

  • Met een Caribisch visum kort verblijf mag u mag reizen tussen de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit zijn Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.
  • Het Caribisch visum kort verblijf wordt standaard afgegeven voor een verblijf van maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. U kunt het in principe meerdere keren gebruiken (multiple entry).
  • Met een Caribisch visum kort verblijf mag u geen betaald werk doen. Als u wilt werken, heeft u een werkvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten.
  • Een Caribisch visum kort verblijf is niet geldig voor een bezoek aan (Europees) Nederland of een ander Schengenland.

Heb ik een visum nodig?

Als uw nationaliteit voorkomt op de lijst met visumvrije reizigers, dan heeft u geen visum nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor bezoekers uit de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ook heeft u meestal geen visum nodig voor de Caribische Koninkrijksdelen als u een overstap maakt. Of als u per cruiseschip reist.

Bekijk of u een visum nodig heeft

Aanvragen Caribisch visum kort verblijf

Wilt u een visum aanvragen? Hoe en waar u dit doet, verschilt per land.

Hoe lang mag u maximaal in een land verblijven?

Hoe lang u in een land maximaal mag verblijven, verschilt.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten geldt dat u per land maximaal 30 dagen aaneengesloten mag verblijven. Wilt u langer dan 30 dagen, maar korter dan 90 dagen blijven? Voor informatie over verlenging na aankomst kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten.

Bonaire, Saba en Sint Eustatius

­­U mag maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen onafgebroken op Bonaire, Saba en Sint Eustatius verblijven.

Langer dan 90 dagen verblijven?

Wilt u langer dan 90 dagen blijven in Caribisch Nederland? Dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen.

Reizen tijdens corona

Alle Caribische Koninkrijksdelen hebben maatregelen genomen om COVID-19 tegen te gaan en stellen ook gezondheids- en verzekeringseisen aan bezoekers. Ook deze voorwaarden kunnen snel veranderen. Raadpleeg de website van de lokale autoriteiten voor de laatste informatie:

Let op: Voor Saba en Sint Eustatius dient u eerst contact op te nemen met de autoriteiten voordat u naar deze eilanden afreist.