NederlandWereldwijd

Caribisch visum kort verblijf (<90 dagen)

Wilt u 90 dagen of korter in de Caribische Koninkrijksdelen verblijven? Dan heeft u soms een visum kort verblijf nodig. Dit hangt af van uw nationaliteit. Een visum kort verblijf kan ook nodig zijn als u op doorreis bent.

Wat is een Caribisch visum kort verblijf?

  • Met een Caribisch visum kort verblijf mag u reizen tussen de Caribische Koninkrijksdelen. Dit zijn Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.
  • Met een Caribisch visum kort verblijf mag u maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in de Caribische Koninkrijksdelen verblijven.
  • Met een Caribisch visum kort verblijf mag u geen betaald werk doen. Als u wilt werken, heeft u een werkvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten.
  • Een Caribisch visum kort verblijf is niet geldig voor een bezoek aan (Europees) Nederland of een ander Schengenland.

Hoe vaak mag ik naar de Caribische Koninkrijksdelen reizen?

Hoe vaak u naar de Caribische Koninkrijksdelen mag reizen, hangt af van het soort visum dat u heeft.

  • Een single-entry Caribisch visum gebruikt u voor 1 binnenkomst. U mag met dit visum 1 keer naar de Caribische Koninkrijksdelen reizen.
  • Een multiple-entry Caribisch visum gebruikt u voor meerdere binnenkomsten. U mag met dit visum meer dan 1 keer naar de Caribische Koninkrijksdelen reizen.

Heb ik een visum nodig?

Als uw nationaliteit voorkomt op de lijst met visumvrije reizigers, dan heeft u geen visum nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor bezoekers uit de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ook heeft u meestal geen visum nodig voor de Caribische Koninkrijksdelen als u een overstap maakt. Of als u per cruiseschip reist.

Bekijk of u een visum nodig heeft

Aanvragen Caribisch visum kort verblijf

Wilt u een visum aanvragen? Hoe en waar u dit doet, verschilt per land.

Let op: Reist u vaker dan 1 keer in de 4 jaar naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Check dan of u aan de volwaarden voldoet voor het Caribbean Carpet Programma. U kunt dan makkelijker een Caribisch visum aanvragen. Check of u zich kunt aanmelden voor het Caribbean Carpet Programma.

Hoelang mag ik maximaal in een land verblijven?

Hoelang u maximaal in een land mag verblijven, verschilt.

Op uw visum staat hoelang u op Aruba mag verblijven. Dat is maximaal 180 dagen achter elkaar binnen een periode van 365 dagen. Het kan ook korter zijn.

U mag maximaal 30 dagen achter elkaar op Curaçao verblijven. Wilt u langer dan 30 dagen, maar korter dan 90 dagen blijven? Bekijk de website van de Toelatingsorganisatie van Curaçao voor meer informatie over verlenging na aankomst.

U mag maximaal 90 dagen achter elkaar binnen een periode van 180 dagen op Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten verblijven.

Langer dan 90 dagen verblijven?

Wilt u langer dan 90 dagen blijven in de Caribische Koninkrijksdelen? Dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen.