NederlandWereldwijd

Hoe betaal ik mijn sociale verzekeringen vanuit het buitenland?

Woont u buiten Nederland? Dan hangt het af van uw situatie of u premie moet betalen voor sociale verzekeringen in Nederland. Als u premie moet betalen, dan regelt u dat bij uw belastingaangifte.

In Nederland bestaan de sociale verzekeringen uit werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. De premie voor de volksverzekeringen wordt bij de belastingaangifte opgeteld bij uw inkomstenbelasting.

Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland in loondienst werkt. Ze verzekeren werknemers tegen het inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden.

Werkt u niet in loondienst? Dan hoeft u geen premie te betalen.

De werknemersverzekeringen zijn:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Ziektewet (ZW)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze bestaat uit 2 regelingen:
    • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
    • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Volksverzekeringen

Woont u buiten Nederland en heeft u geen inkomen uit Nederland? Dan bent u niet verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. U hoeft dan geen premie te betalen.

Ontvangt u wel inkomsten uit Nederland? Dan bent u misschien wel verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. Dit hangt af van het soort inkomen dat u ontvangt.

De volksverzekeringen zijn:

Lees meer over volksverzekeringen op de website van de Belastingdienst

Vrijstelling volksverzekeringen

Als u buiten Nederland woont, kunt u mogelijk vrijstelling krijgen voor bepaalde volksverzekeringen. Bijvoorbeeld omdat u ook in het buitenland werkt. Deze vrijstelling krijgt u niet vanzelf. Vraag de vrijstelling aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig