NederlandWereldwijd

Aangifte inkomstenbelasting als u inkomsten heeft uit 2 landen

Woont u in het buitenland en heeft u inkomsten uit zowel uw woonland als uit Nederland? Dan ligt het aan uw situatie in welk land u aangifte inkomstenbelasting moet doen. Misschien moet u wel in 2 landen aangifte doen. U hoeft niet 2 keer belasting te betalen over dezelfde inkomsten.

Nederland spreekt met andere landen af welk land belasting heft over bepaalde inkomsten. Die afspraken staan in een belastingverdrag. Nederland heeft per land een apart verdrag afgesloten. De afspraken in een belastingverdrag voorkomen dat u dubbel belasting betaalt.

Bekijk of uw woonland een belastingverdrag heeft met Nederland.

Kies uw situatie

Wilt u weten welke gevolgen het belastingverdrag tussen uw woonland en Nederland heeft voor uw belastingaangifte? Neem dan contact op met de Belastingdienst via de BelastingTelefoon Buitenland.

Inkomstenbelasting voor grensarbeiders

Woont u in België en werkt u in Nederland? Lees dan meer over het belastingverdrag tussen Nederland en België:

Woont u in Duitsland en werkt u in Nederland? Lees dan meer over het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland:

Als Nederland geen belastingverdrag heeft met uw woonland, dan heeft Nederland het recht om belasting te heffen over de uit Nederland afkomstige inkomsten.

Wilt u meer weten over de gevolgen voor uw belastingaangifte? Neem dan contact op met de Belastingdienst via de BelastingTelefoon Buitenland bellen.

Betaalt u toch dubbele belasting?

Betaalt u toch dubbel belasting over uw inkomsten, terwijl er een belastingverdrag is? Dan kunt u een onderlinge overlegprocedure starten. Daarin overlegt uw woonland met Nederland om samen tot een oplossing te komen.

Gebruikmaken van Nederlandse belastingvoordelen

Woont u buiten Nederland en betaalt u over (bijna) uw gehele totale inkomen belasting in Nederland? Dan kunt u mogelijk dezelfde belastingvoordelen krijgen als inwoners van Nederland.

Lees meer over het gebruikmaken van Nederlandse belastingvoordelen.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig