NederlandWereldwijd

Inkomensverklaring opsturen bij uw aangifte

Als u aan de voorwaarden voldoet betaalt u ook buiten Nederland minder belasting. U moet wel uw inkomen doorgeven aan de Belastingdienst in Nederland.

Bekijk eerst of u aan de voorwaarden voldoet om buiten Nederland gebruik te maken van Nederlandse belastingvoordelen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan moet u een inkomensverklaring opsturen naar de Belastingdienst om gebruik te kunnen maken van deze voordelen. U kunt de inkomensverklaring het beste tegelijk met uw aangifte sturen. Lukt dat niet? Verstuur dan toch alvast uw aangifte. U hoeft dan geen uitstel aan te vragen voor uw aangifte. Stuur uw inkomensverklaring alsnog op na het doen van uw aangifte.

Let op: Heeft u een fiscale partner, maar bent u niet beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtig? Dan hoeft alleen degene die kwalificerend buitenlands belastingplichtig is een inkomensverklaring over het betreffende jaar op te sturen.

Geen inkomensverklaring?

Stuurt u geen overzicht van uw inkomsten? Dan ontvangt u een aanslag zonder dezelfde voordelen als een inwoner van Nederland. U betaalt dan mogelijk meer belasting of u krijgt minder terug.

Inkomensverklaring downloaden en versturen

Voor ieder belastingjaar is er een eigen overzicht van uw inkomsten. Op de website van de Belastingdienst vindt u de overzichten en uitleg in alle talen van de EU-landen. Ook vindt u hier Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. U leest op deze website waar het overzicht van uw inkomsten aan moet voldoen. En hoe u de verklaring verstuurt.

Bekijk de inkomensverklaringen voor buitenlands belastingplichtigen.

Let op: U heeft een stempel nodig van de belastingdienst van uw woonland. Het duurt soms lang voordat u deze stempel krijgt. Laat het overzicht van uw inkomsten daarom zo snel mogelijk ondertekenen en stempelen.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig