NederlandWereldwijd

Kan ik een Anw-uitkering krijgen buiten Nederland?

In sommige landen buiten Nederland kunt u als nabestaande een Anw-uitkering krijgen. De overledene moet in Nederland verzekerd zijn geweest voor de Anw. U moet ook aan de andere voorwaarden voldoen.

Wat betekent verzekerd zijn?

Verzekerd zijn betekent dat u gebruik kunt maken van sociale verzekeringen. In Nederland zijn dit bijvoorbeeld de Anw-uitkering, AOW of kinderbijslag. U hoeft hiervoor geen verzekering af te sluiten zoals bij een auto- of zorgverzekering. Als u in Nederland woont of werkt, bent u meestal vanzelf verzekerd voor sociale verzekeringen. Buiten Nederland bent u meestal niet verzekerd voor Nederlandse sociale verzekeringen.

Waar woont u?

In de EU, een EER-land, Zwitserland of een verdragsland

Woont u in een EU-land of EER-land, Zwitserland of een verdragsland? Dan kunt u een Anw-uitkering krijgen als uw partner voor de Anw was verzekerd. U moet ook aan de andere voorwaarden voldoen.

Lees meer over verzekerd zijn voor de Anw (SVB)

In een ander land

Buiten de EU, de EER-landen, Zwitserland en de verdragslanden kunt u meestal geen Anw-uitkering krijgen. Er zijn uitzonderingen.

Kijk of u in uw woonland een Anw-uitkering kunt krijgen (SVB) 

Voorwaarden voor Anw-uitkering

U kunt na het overlijden van uw partner een Anw-uitkering krijgen als u:

  • onder de AOW-leeftijd bent, en
  • een kind onder de 18 heeft, of
  • minstens 45% arbeidsongeschikt bent.

Wezenuitkering

Als beide ouders van een kind jonger dan 21 jaar overlijden, kan het kind een wezenuitkering krijgen. De laatst overleden ouder moet dan verzekerd zijn geweest voor de Anw.

Lees meer over de wezenuitkering (SVB)

Ik krijg een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland

Krijgt u ook een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland? Misschien kunt u nog steeds een gedeeltelijke Anw-uitkering krijgen.

Neem contact op met de SVB om uw situatie te bespreken.

Woont u in Spanje, Turkije, Marokko, Suriname of Zuid-Afrika? Dan kunt u contact opnemen met het SVB-kantoor op de ambassade.

Verandert uw situatie?

Bekijk wat u nog meer moet regelen in de volgende situaties:

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig