Nederland Wereldwijd

Afspraak maken in de Cookeilanden

Wilt u in de Cookeilanden iets regelen bij de Nederlandse overheid? In de Cookeilanden is geen Nederlandse ambassade of consulaat-generaal. U kunt terecht in Nieuw-Zeeland.