Trouwen in Italië

Wilt u als Nederlander trouwen in Italië? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Schrijf uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte eerst laten legaliseren.

Trouwen in dit land of gebied

Om als Nederlander woonachtig in Nederland in het huwelijk te kunnen treden in Italië moeten de volgende recente (niet ouder dan zes maanden), originele documenten worden overgelegd:

 • Geldig Nederlands paspoort of ID-kaart;
 • Geboorteakte (meertalig model, met vermelding van de namen van de ouders);
 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid (meertalig model) uit de Nederlandse gemeente waar u bent ingeschreven.

Het is niet noodzakelijk een door de Nederlandse ambassade in Rome opgemaakte “nulla osta” (verklaring van huwelijksbevoegdheid) te overleggen. Bij sommige Italiaanse gemeenten is dit niet bekend. Indien dit het geval is bij de gemeente waar u wilt trouwen, dan kunt u de op deze website geplaatste consulaire verklaring in kleur printen en samen met de Nederlandse meertalige documenten overleggen. In deze verklaring wordt verwezen naar het Verdrag van München van 5 september 1980, waar in artikel 10 is vermeld dat de door de Nederlandse ambtenaren van burgerlijke stand opgemaakte meertalige huwelijksbevoegdheidsverklaringen voldoende zijn.

Nog enkele aandachtspunten:

 • In de Italiaanse wetgeving is vermeld dat vrouwen die eerder gehuwd zijn geweest pas 300 dagen na de definitieve uitspraak van de scheiding wederom kunnen trouwen. De datum van scheiding wordt niet vermeld op de verklaring van huwelijksbevoegdheid, daarom zult u aanvullende documenten moeten overleggen (neemt u contact op met de consulaire afdeling van ambassade Rome of consulaat-generaal Milaan);
 • Mocht u in een ander land dan Nederland geboren zijn, zult u moeten nagaan of een door dat land afgegeven geboorteakte zonder meer wordt geaccepteerd door de Italiaanse gemeente;
 • Voor eventuele overige vragen met betrekking tot de huwelijkssluiting evenals de verdere formaliteiten kunt u terecht bij de Italiaanse gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden (reserveren datum, getuigen (max. 1 getuige per partner), eventuele tolk, verschuldigd bedrag etc.). Overigens is ondertrouw niet noodzakelijk voor een huwelijk in Italië tussen twee Nederlanders die niet in Italië wonen;
 • Een in Italië rechtsgeldig gesloten huwelijk, vastgelegd in een Italiaanse akte, wordt zonder meer in Nederland erkend;
 • Evenals in Nederland kan men in Italië kiezen tussen een huwelijk in gemeenschap van goederen (“la comunione dei beni”) of op huwelijkse voorwaarden (“la separazione dei beni”). Indien u voor de laatste optie kiest, kunt u de voorwaarden door een notaris in Nederland laten opstellen, en het document vervolgens meenemen naar de gemeente waar u gaat trouwen;
 • U dient uw huwelijk te laten registreren bij de gemeente waar u woont. Hiervoor is een Italiaanse huwelijksakte (meertalig model) nodig. Deze hoeft niet gelegaliseerd te worden;
 • Verder is het aan te raden om uw Italiaanse huwelijksakte (meertalig model) bij de gemeente Den Haag om te laten zetten in een Nederlandse huwelijksakte;
 • Het is niet nodig de ambassade in Rome op de hoogte te stellen van uw voornemen tot het trouwen in Italië.

Partners van gelijk geslacht

 • Het huwelijk en het samenlevingscontract voor partners van gelijk geslacht zijn al langere tijd onderwerp van politieke, maatschappelijke en juridische discussie in Italië.
 • Italië staat vooralsnog geen huwelijk tussen partners van gelijk geslacht toe.
 • Begin 2016 keurde de Italiaanse senaat wel een wet op samenlevingscontracten tussen partners van gelijk geslacht goed.
 • Daarmee kregen partners van gelijk geslacht dezelfde rechten als getrouwde echtparen, voor wat betreft erfenissen, samenwonen, pensioen en het aannemen van elkaars naam.
 • De wet voorziet niet in het recht op adoptie, ook niet van kinderen van de ene partner door de andere partner.