NederlandWereldwijd

Werken in Thailand

Gaat u in Thailand werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een EU-land werkt. In overige Europese landen is dit mogelijk wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Wordt u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland? Check of u hiervoor verzekerd bent en of u een uitkering kunt krijgen buiten Nederland.

Werken in dit land of gebied

Werken in Thailand

Als u wil werken, zaken wil doen of investeringsactiviteiten wil ontplooien in Thailand moet u vooraf een non-immigrant B visum aanvragen bij de Thaise ambassade in Den Haag. Daarnaast bent u gehouden aan de Alien Employment Act, die vereist dat u een werkvergunning heeft die wordt uitgegeven door het ministerie van werkgelegenheid (Department of Employment) (informatie in het Engels). Het is moeilijk en tijdrovend een werkvergunning te verkrijgen. Als u Thailand binnenkomt op een toeristenvisum, mag u niet werken. Het niet naleven van deze regel kan leiden tot arrestatie en deportatie.

Meer informatie over de procedure en de vereisten kan u terugvinden op de website van het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken (informatie in het Engels).