NederlandWereldwijd

Werken in Spanje

Gaat u in Spanje werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een EU-land werkt. In overige Europese landen is dit mogelijk wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Wordt u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland? Check of u hiervoor verzekerd bent en of u een uitkering kunt krijgen buiten Nederland.

Werken in dit land of gebied

Verblijf in Spanje (NIE 'Verblijfsvergunning')

Minder dan 3 maanden

Europese toeristen die minder dan drie maanden in Spanje verblijven dienen slechts in bezit te zijn van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart waaruit de nationaliteit blijkt.

Langer dan 3 maanden

Indien u langer dan drie maanden in Spanje verblijft, dient u zich in te schrijven in de Oficina de Extranjeros of de Comisaria de Policía van de provincie waar u verblijft. U kunt daar een verklaring van inschrijving (certificado de registro) aanvragen. Sind 2 april 2007 is de 'tarjeta de residencia comunitaria' (het zogenaamde residentiekaartje) afgeschaft voor EU-onderdanen. 

Er bestaat de mogelijkheid om via internet een afspraak te maken: Cita Previa Extranjería.

  • Selecteer gewenste provincie onder 'Provincias Disponibles'.
  • Selecteer 'certificado ue' onder 'tipo de trámites disponibles para la provincia solicitada'.
  • Klik op 'aceptar'.

Op 10 juli 2012 hebben de Spaanse autoriteiten de procedure voor verstrekking van de verklaring van verblijf (certificado de registro de ciudadano de la Unión) gewijzigd. Er wordt, onder andere, gevraagd om aan te tonen dat u over voldoende middelen beschikt om in uw onderhoud te kunnen voorzien en naar uw ziektekostenverzekering.

Voor meer informatie over procedures kunt u de website van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken (informatie in het Spaans) raadplegen of neemt u contact op met de Spaanse autoriteiten.