NederlandWereldwijd

Werken in Singapore

Gaat u in Singapore werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een EU-land werkt. In overige Europese landen is dit mogelijk wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Wordt u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland? Check of u hiervoor verzekerd bent en of u een uitkering kunt krijgen buiten Nederland.

Werken in dit land of gebied

Informatie over werkvergunningen kunt u vinden op de website van het Ministry of Manpower.

Informatie over verblijfsvergunningen kunt u vinden op de website van de Immigration and Checkpoint Authority.

Aanvragen van een verblijfsvergunning voor ongehuwde partner

Voor de aanvraag van een Long Term Visit Pass (LTVP) in Singapore vraagt de ICA sinds 1 maart 2014 om een ‘statement of common-law relationship’, een Engelse verklaring van burgerlijke staat.

Wat is een common-law relationship?

Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen twee personen heet een common law relationship. Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn wettelijk erkende en geregelde vormen van samenleving tussen twee personen, een samenlevingscontract is dat helaas niet. De wet heeft geen speciale regels voor vorm en inhoud van een samenlevingscontract.

Hoe bewijs ik een geregistreerd partnerschap?

Wanneer u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan in Nederland dan kunnen wij dit bevestigen in een verklaring van burgerlijke staat na overlegging van bewijs van het geregistreerd partnerschap. Helaas mogen wij geen verklaring van burgerlijke staat (of ‘samenleven’) opstellen voor stellen die een samenlevingscontract hebben of samenwoonden in Nederland.