NederlandWereldwijd

Werken in Portugal

Gaat u in Portugal werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een EU-land werkt. In overige Europese landen is dit mogelijk wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Wordt u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland? Check of u hiervoor verzekerd bent en of u een uitkering kunt krijgen buiten Nederland.

Werken in dit land of gebied

Gaat u in Portugal wonen?

Indien u langer dan 3 maanden in Portugal wilt verblijven, dan heeft u een verklaring van inschrijving (Certificado de Registo de Cidadão Europeu) nodig van de gemeente (Câmara Municipal) van uw woonplaats. Na 5 jaar dient u deze om te wisselen voor een officiële verblijfsvergunning (Autorização de Residência) bij de Portugese Vreemdelingendienst (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF).

Gaat u in Portugal werken?

Houd er rekening mee dat het minimumloon veel lager is dan in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van de Portugese overheid (informatie in het Portugees). Of lees het factsheet van de Portugese overheid (informatie in het Engels)

Algemeen vestigingsrecht

Binnen de Europese Unie hebben recht op vestiging de zogenaamde begunstigde EU onderdanen, te weten onderdanen van een lidstaat, die langer dan 3 maanden in Portugal verblijven. Zij moeten binnen 30 dagen na afloop van die 3 maanden een verklaring van inschrijving (Certificado de Registo de Cidadão Europeu) aan vragen bij de gemeente van hun woonplaats.

Zie voor meer informatie de website van het Portugese Bureau voor Integratie, Migratie en Asiel (Agência para a Integração Migrações e Asilo - AIMA) (informatie in het Portugees).

Werken in dienstverband

Wie belangstelling heeft om in Portugal in loondienst te werken wordt geadviseerd eerst een bezoek te brengen aan het land en zich goed op de hoogte te stellen van zaken als levensomstandigheden, salarissen, mogelijkheden van huisvesting, sociale en medische voorzieningen, verzekeringen, belastingen, diploma's enz. Het minimumloon is per 1 januari 2023 vastgesteld op € 760 bruto. Het gemiddelde salaris in Portugal bedroeg in 2020 € 1.378 bruto.

Sociale Zekerheid

Voor vragen over de Portugese Sociale Zekerheid kunt u terecht bij de site van de Segurança Social (informatie in het Portugees).