NederlandWereldwijd

Werken in Malta

Gaat u in Malta werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een EU-land werkt. In overige Europese landen is dit mogelijk wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Wordt u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland? Check of u hiervoor verzekerd bent en of u een uitkering kunt krijgen buiten Nederland.

Werken in dit land of gebied

Nederlandse toeristen die minder dan drie maanden in Malta verblijven dienen slechts in bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort of geldige Nederlandse identiteitskaart.

Wilt u langer dan drie maanden in Malta verblijven, zich uitschrijven in Nederland en aanspraak maken op Maltese sociale voorzieningen zoals medische zorg? Dan dient u een (Permanent) Residence Card aan te vragen bij Identity Malta. Meer informatie kunt u vinden op deze webpagina van Identity Malta.