NederlandWereldwijd

Werken in de Democratische Republiek Congo

Gaat u in de Democratische Republiek Congo werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een EU-land werkt. In overige Europese landen is dit mogelijk wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Wordt u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland? Check of u hiervoor verzekerd bent en of u een uitkering kunt krijgen buiten Nederland.

Werken in dit land of gebied

U kunt naar Congo reizen met een toeristenvisum en ter plekke kan een werkvergunning worden aangevraagd bij de Migratiedienst (= DGM) en het Ministerie van Arbeid (= Ministère du Travail).

Er zijn twee types werkvergunning:

  • Eén voor particulieren
    • voor een periode van een jaar. Voor dit soort hoeft u niet in het bezit te zijn van een werkpas (=carte de travail);
    • voor een periode van twee jaar op voorwaarde dat u een werkkaart kan voorleggen. Een werkpas kan aangevraagd worden bij het Ministerie van Arbeid.
  • Eén voor zelfstandige ondernemers met een geldigheidsduur van 3 jaar, na indiening van de gevraagde documenten.

U kunt uw toeristenvisum verlengen tot maximum 6 maanden. U kunt ter plekke een passend soort visum (bv.: studie, werk, …) aanvragen bij de Migratiedienst.