NederlandWereldwijd

Werken in China

Gaat u in China werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een EU-land werkt. In overige Europese landen is dit mogelijk wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Wordt u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland? Check of u hiervoor verzekerd bent en of u een uitkering kunt krijgen buiten Nederland.

Werken in dit land of gebied

Om te mogen werken in China, heeft u een Chinees Z visum nodig. Het Z visum is het enige visum waarmee u mag werken in China.

Aanvragen

U kunt een Z visum aanvragen bij een Chinese ambassade of consulaat in het buitenland. Om een Z visum te verkrijgen heeft u ondersteuning nodig van een werkgever. Werknemers moeten er op bedacht zijn dat werken in China op een ander visum dan een Z visum, bijvoorbeeld een L visum (toerisme), F of X visum (studeren), illegaal is en kan resulteren in hoge boetes of zelfs detentie. Werkt u in China zonder Z visum? Dan werkt u illegaal.

In aanvulling op een geldig paspoort en een Z visum moeten alle werknemers binnen 30 dagen na aankomst in China een verblijfsvergunning (Residence Permit) aanvragen. Uw Chinese werkgever zal u assisteren met het aanvraagproces.

Zonder het Z visum en een geldige verblijfsvergunning mag u niet werken in China.

Veranderen van werkgever

Het is mogelijk in China van werkgever te veranderen. Om van werkgever te veranderen, moet de verblijfsvergunning worden overgezet van de oude werkgever naar de nieuwe werkgever. Als u weg wilt bij een werkgever vóórdat het contract is uitgediend, zal de werkgever u een Letter of release moeten geven. Met deze brief kan een nieuwe werkgever u registreren en kunt u de verblijfsvergunning overzetten.

Vragen over deze procedure kunt u stellen bij het lokale Public Security Bureau (PSB). Als u vertrekt bij een werkgever zonder dat u een nieuwe werkgever hebt, dient u dit tijdig aan de PSB te melden om uw werkvisum om te laten zetten:

Waarschuwing

Het is mogelijk dat u problemen krijgt met de Chinese overheid als u in China betaald werk verricht met een ander visum dan een Z visum. Het overtreden van de Chinese wetgeving kan resulteren in strenge straffen zoals detentie, boete, of uitzetting. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om de lokale wetgeving te begrijpen en er naar te handelen.

Als u in China bent, bent u onderworpen aan de Chinese rechtsgang, ook als buitenlander. De Nederlandse Ambassade wordt niet altijd op de hoogte gebracht van burgers die in kortdurende detentie zitten. Als de ambassade wel op de hoogte wordt gebracht, heeft de ambassade zeer beperkte middelen tot zijn beschikking om u bij te staan. Zo kan de ambassade zich niet mengen in de lokale rechtsgang en ook geen invloed uitoefenen op de hoogte van een boete of duur van detentie.