NederlandWereldwijd

Werken in Chili

Gaat u in Chili werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een EU-land werkt. In overige Europese landen is dit mogelijk wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Wordt u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland? Check of u hiervoor verzekerd bent en of u een uitkering kunt krijgen buiten Nederland.

Werken in dit land of gebied

Erkenning van Europese Diploma's in Chili

De verantwoordelijke Chileense instantie voor de erkenning van Europese diploma's is de Universidad de Chile. U kunt meer details terugvinden op de website van Universidad de Chile. Voor bepaalde beroepsgroepen is de erkenning van het diploma een vereiste (zoals arts, tandarts, advocaat, civiel ingenieur). Houdt er rekening mee dat het proces om een Europees diploma te laten erkennen meer dan een jaar kan duren. Bovendien worden er vaak extra vereisten gesteld in de vorm van examens en aanvullende opleiding.

Informatie over Chileense Werkvergunningen

Chileens Consulaat Generaal in Amsterdam

Bij het Chileens Consulaat-Generaal in Amsterdam kunt u informatie inwinnen over Chileense visa en werkvergunningen

Chileens Ministerie van Vreemdelingenzaken en Migratie (Departamento de Extranjería y Migración)

Op de website van het Chileens Ministerie van Vreemdelingenzaken en Migratie kunt u meer informatie terugvinden over Chileense werkvergunningen en visa (informatie in het Spaans).