NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Tsjechië?

Wilt u als Nederlander trouwen in Tsjechië? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Tsjechië?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Tsjechië.

In Tsjechië kunt u een geregistreerd partnerschap aangaan met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Tsjechië?

Om in Tsjechië te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Let op: U heeft een verklaring van huwelijksbevoegdheid óf een verklaring over de burgerlijke staat nodig. U heeft niet allebei de verklaringen nodig.
Let op: Documenten in het Nederlands moet u eerst door een beëdigd vertaler laten vertalen naar het Tsjechisch.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Tsjechië wordt erkend in Nederland.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Tsjechië gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. U krijgt een internationale huwelijksakte. Deze hoeft u niet te laten vertalen en legaliseren.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Extra informatie

Spreekt u geen Tsjechisch? Dan moet bij de ceremonie een beëdigde tolk aanwezig zijn.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.