NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Servië?

Wilt u als Nederlander trouwen in Servië? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Servië?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Servië.

In Servië kunt u niet trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Servië?

Om in Servië te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u nog niet getrouwd bent. U moet deze verklaring vertalen naar het Servisch en laten legaliseren. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring omtrent de burgerlijke staat en hoe u deze aanvraagt

Vraag een meertalige internationale geboorteakte (10 talen) op bij de gemeente waar u bent geboren. De geboorteakte mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Servië wordt erkend in Nederland.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Servië gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Vraag bij de Servische gemeente waar u trouwt een internationale huwelijksakte op. Dan hoeft u de huwelijksakte niet te laten vertalen en legaliseren voor gebruik in Nederland. Een huwelijksakte in de lokale taal moet u wel laten vertalen en legaliseren voor gebruik in Nederland.

Lees meer over het legaliseren van documenten uit Servië

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.