NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Jordanië?

Wilt u als Nederlander trouwen in Jordanië? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Jordanië?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Jordanië. Wie in Jordanië wil trouwen, moet de Jordaanse wet volgen. Er gelden de volgende regels:

  • In Jordanië zijn er geen burgerlijke huwelijken. Trouwen gebeurt volgens de erkende religieuze traditie.
  • Moslimmannen mogen trouwen met niet-moslimvrouwen.
  • Moslimvrouwen mogen niet trouwen met niet-moslimmannen, tenzij zij zich bekeren tot de islam.
  • In Jordanië kunt u niet trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.
  • U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Jordanië?

Om in Jordanië te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Met een verklaring van huwelijksbevoegdheid laat u zien dat u en uw partner volgens de wet mogen trouwen. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring van huwelijksbevoegdheid en hoe u deze aanvraagt

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u nog niet getrouwd bent. U kunt deze verklaring opvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in het land waar u gaat trouwen. U moet daarvoor andere documenten aanleveren.

U moet deze verklaring laten vertalen in het Engels en laten legaliseren.

Lees meer over de verklaring omtrent de burgerlijke staat en hoe u deze aanvraagt

Om in Jordanië te trouwen, heeft u een geldig paspoort nodig.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Jordanië wordt erkend in Nederland. U heeft wel een gelegaliseerde huwelijksakte nodig.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Jordanië gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Laat de huwelijksakte eerst vertalen en legaliseren.

Lees meer over het legaliseren van documenten uit Jordanië

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.