NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Italië?

Wilt u als Nederlander trouwen in Italië? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Italië?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Italië.

In Italië kunt u niet trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Een wettelijke overeenkomst tussen mensen van hetzelfde geslacht is wel mogelijk.

In Italië kunt u, net als in Nederland, kiezen tussen:

  • een huwelijk in gemeenschap van goederen (la comunione dei beni)
  • een huwelijk op huwelijkse voorwaarden (la separazione dei beni). In dit geval kunt u de voorwaarden door een notaris in Nederland laten opstellen. Neem het document daarna mee naar de gemeente waar u gaat trouwen.

In Italië mogen vrouwen die getrouwd zijn geweest pas 300 dagen na een scheiding opnieuw trouwen. Is dit in uw situatie het geval? Neem via e-mail contact op met de Nederlandse ambassade in Rome: rom-ca@minbuza.nl.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade. Het is niet nodig om de ambassade te informeren over uw voornemen om in Italië te trouwen.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Italië?

Om in Italië te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Let op: Het kan per gemeente verschillen welke documenten u moet aanleveren om te trouwen in Italië. Vraag dit op tijd na bij de gemeente waar u wilt trouwen.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Italië wordt erkend in Nederland.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Italië gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Vraag om een meertalige huwelijksakte. Dan hoeft u de huwelijksakte niet te laten vertalen.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de meertalige huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.