NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Frankrijk?

Wilt u als Nederlander trouwen in Frankrijk? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Frankrijk?

Vraag bij de gemeente waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Frankrijk.

U kunt alleen in Frankrijk trouwen (of een partnerschap aangaan) als:

  • u of uw partner minstens 1 maand in Frankrijk woont, of
  • 1 van de ouders van u of uw partner minstens 1 maand in Frankrijk woont

In Frankrijk kunt u trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Frankrijk?

Om in Frankrijk te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Let op: U heeft een verklaring van huwelijksbevoegdheid óf een verklaring over de burgerlijke staat nodig. U heeft niet allebei de verklaringen nodig. Vraag bij de gemeente in Frankrijk waar u gaat trouwen na welke verklaring u nodig heeft.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Frankrijk wordt erkend in Nederland.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Frankrijk gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Extra informatie

Dien uw aanvraag voor een huwelijk eerst in bij een Franse gemeente. Daarna wordt uw voorgenomen huwelijk aangekondigd. Deze aankondiging vindt 10 dagen voor de trouwdatum plaats. De ondertrouw is 1 jaar geldig.

Lees meer over het huwelijk in Frankrijk op de website van de Franse overheid (informatie in het Frans)

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.