Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Portugal

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Portugal? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

U kunt niet op de Nederlandse ambassade in Lissabon trouwen.

Benodigde documenten om te trouwen in Portugal

De Portugese Burgerlijke Stand (Conservatória dos Registos Centrais) zal u vragen  de volgende documenten aan te leveren:

  • Een geldig paspoort of identiteitskaart;
  • Een internationale geboorteakte afgegeven in de afgelopen 6 maanden. Neem contact op met de gemeente van uw geboorteplaats in Nederland;
  • Een meertalige verklaring van huwelijksbevoegdheid (certificado de capacidade matrimonial), afgegeven door de gemeente van uw laatste woonplaats in Nederland. Om deze verklaring van huwelijksbevoegdheid te kunnen krijgen, heeft u een verklaring van burgerlijke staat nodig die wordt afgegeven door de Nederlandse ambassade in Lissabon. Check bij de gemeente welke overige documenten van beide echtgenoten nodig zijn om deze verklaring te verkrijgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals Nederlanders die nooit in Nederland hebben gewoond, kan de ambassade het document afgeven.
  • Een verblijfsvergunning als beide partners geen Portugees staatsburger zijn.
  • Mocht u in een ander land dan in Nederland geboren zijn, ga dan na of een door dat land afgegeven geboorteakte wordt geaccepteerd door de Portugese Burgerlijke Stand.

Een geregistreerd partnerschap zoals in Nederland bestaat niet in Portugal. Er is een ander soort partnerschap (União de Facto). Dit partnerschap kent enkele huwelijksrechten toe, maar is niet hetzelfde als het geregistreerd partnerschap in Nederland.

Omdat het geregistreerd partnerschap in Portugal niet bestaat, is het niet toegestaan om een Nederlands geregistreerd partnerschap in Portugal ongedaan te maken. En ook niet om dit partnerschap in een huwelijk te veranderen in Portugal.