Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Italië

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Italië? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

Aandachtspunten bij trouwen in Italië

 • In de Italiaanse wetgeving is vermeld dat vrouwen die eerder getrouwd zijn geweest pas 300 dagen na de definitieve uitspraak van de scheiding weer kunnen trouwen. De datum van scheiding wordt niet vermeld op de verklaring van huwelijksbevoegdheid. Daarom moet u aanvullende documenten overleggen. Neem in dat geval via e-mail contact op met de Nederlandse ambassade in Rome;
 • Mocht u in een ander land dan Nederland geboren zijn, ga dan na of een door dat land afgegeven geboorteakte wordt geaccepteerd door de Italiaanse gemeente;
 • Ondertrouw is niet noodzakelijk voor een huwelijk in Italië tussen twee Nederlanders die niet in Italië wonen;
 • Een in Italië rechtsgeldig gesloten huwelijk, vastgelegd in een Italiaanse akte, wordt zonder meer in Nederland erkend;
 • Net als in Nederland kan men in Italië kiezen tussen een huwelijk in gemeenschap van goederen ('la comunione dei beni') of op huwelijkse voorwaarden ('la separazione dei beni'). Als u voor de laatste optie kiest, kunt u de voorwaarden door een notaris in Nederland laten opstellen, en het document vervolgens meenemen naar de gemeente waar u gaat trouwen;
 • U moet uw huwelijk registreren bij de gemeente waar u woont. Hiervoor is een Italiaanse huwelijksakte (meertalig model) nodig. Deze hoeft niet gelegaliseerd te worden;
 • Verder is het aan te raden om uw Italiaanse huwelijksakte (meertalig model) bij de gemeente Den Haag om te laten zetten in een Nederlandse huwelijksakte;
 • Het is niet nodig de ambassade in Rome op de hoogte te stellen van uw voornemen om in Italië te gaan trouwen.

Wat moet ik regelen om als Nederlander in Italië te trouwen?