NederlandWereldwijd

Toegankelijkheid

Nederlandwereldwijd.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom is toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt bij alles wat we doen. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Geef dit dan aan ons door.

Nederlandwereldwijd.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Overheidssites moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Bekijk de verklaring van nederlandwereldwijd.nl

Status toegankelijkheid

De status van toegankelijkheid van NederlandWereldwijd is: voldoet volledig.

Status toegankelijkheidslabel van nederlandwereldwijd.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Hoe maken we de website toegankelijk?

We zorgen voor goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

  • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.
  • Onafhankelijke deskundigen toetsen ieder jaar (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Als er knelpunten gevonden worden, dan lossen wij die duurzaam op.
  • Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid Nederlandwereldwijd.nl melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of komt u een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane

Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke mobiele applicatie is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor mobiele applicaties van de overheid. Nederlandse overheidsinstanties moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van de Reisapp

Onderdelen waarop de app niet voldoet

  • Problemen met voorlezen, waardoor de app minder toegankelijk is voor blinden en anderen die gebruik maken van de voorleesmogelijkheid.
  • Problemen met het duidelijk kunnen zien van elementen in de app, waardoor de app minder toegankelijk is.
  • Het benaderen van informatie aangeboden op een website buiten de app is voor de gebruiker (eveneens met zicht) lastiger bereikbaar.

Problemen met toegankelijkheid Reisapp melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van de Reisapp? Dan kunt u contact opnemen met dcv-mb-ib-ca@minbuza.nl.