Persoonsgegevens die u opgeeft op Nederlandwereldwijd.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op Nederlandwereldwijd.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens Nederlandwereldwijd.nl gebruikt en waarvoor.

Nederlandwereldwijd.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt Nederlandwereldwijd.nl uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Nederlandwereldwijd.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

App 24/7 BZ Reis

De 24/7 BZ Reis App meet uw bezoek. Zo kan het ministerie van Buitenlandse Zaken het gebruik van de app analyseren. En het gemak voor gebruikers vergroten. De meting is anoniem. Wij registreren geen persoonsgegevens.

Gegevens die wij opslaan zijn onder andere:

  • het type telefoon
  • de versie van het besturingssysteem
  • het netwerkadres (om het land van de bezoeker te achterhalen)
  • gegevens om het aantal unieke gebruikers te bepalen

Deze gegevens zullen wij niet:

  • combineren met andere bronnen
  • doorgeven aan anderen
  • gebruiken om te bepalen wie u bent

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwijdert de gegevens na een jaar. Alleen algemene statistieken slaan we langer op.