Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op Nederlandwereldwijd.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op Nederlandwereldwijd.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens Nederlandwereldwijd.nl gebruikt en waarvoor.

Nederlandwereldwijd.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt Nederlandwereldwijd.nl uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Nederlandwereldwijd.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane

De Reisapp meet uw bezoek. Zo kan het ministerie van Buitenlandse Zaken het gebruik van de app analyseren. En het gemak voor gebruikers vergroten. De meting is anoniem. Wij registreren geen persoonsgegevens.

Gegevens die wij opslaan zijn onder andere:

 • het type telefoon
 • de versie van het besturingssysteem
 • het netwerkadres (uitsluitend om het land van de bezoeker te achterhalen)
 • gegevens om het aantal unieke gebruikers te bepalen

Deze gegevens zullen wij niet:

 • combineren met andere bronnen
 • doorgeven aan anderen
 • gebruiken om te bepalen wie u bent

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwijdert de gegevens na een jaar. Alleen algemene statistieken slaan we langer op.

Informatieservice van Buitenlandse Zaken

Via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken kunt u zich aanmelden voor berichten bij crises & updates van reisadviezen en kunt u zich registreren bij de ambassade.

Wij slaan de gegevens die u achterlaat bij de Informatieservice op voor de volgende doeleinden:

 • Om u berichten te kunnen sturen, te weten:
 1. E-mail-updates van reisadviezen
 2. E-mails of sms-berichten bij een (dreigende) crisis
 3. E-mails met informatie van de ambassade over bijv. evenementen van de ambassade of consulaire dienstverlening
 • Om bij een crisis door te kunnen geven of u volgens onze gegevens in het land bent als uw contactpersoon in nood Buitenlandse Zaken belt.
 • Om de crisisplannen van alle ambassades te kunnen optimaliseren. Daarbij houden we bijv. rekening met het aantal Nederlanders dat zich voor een land heeft aangemeld.  

We slaan minimaal de volgende gegevens op:

 • Uw e-mailadres
 • Uw mobiele telefoonnummer

We kunnen maximaal de volgende gegevens van u opslaan:

 • Uw naam zoals vermeld in uw paspoort
 • Uw geboortedatum
 • Een alternatief telefoonnummer
 • Namen en geboortedata van medereizigers/gezinsleden
 • De naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van uw contactpersoon in nood
 • Uw verblijfsperiode
 • Uw verblijfsadres en verblijfplaats

Deze gegevens zullen wij niet:

 • Combineren met andere bronnen
 • Doorgeven aan anderen, behalve wanneer uw contactpersoon in nood belt
 • Gebruiken om te bepalen wie u bent

Zodra u gegevens van derden invult in de Informatieservice, gaat het ministerie van Buitenlandse Zaken ervan uit dat u daarvoor toestemming heeft van de betreffende personen. Het is belangrijk dat deze personen op de hoogte zijn van het feit dat u hun gegevens in de service heeft ingevuld.

Wanneer u zich afmeldt bij de Informatieservice, verwijdert het ministerie van Buitenlandse Zaken alle gegevens die u heeft ingevuld. Alleen algemene statistieken slaan we langer op.

Meer informatie over privacyverklaring

Lees meer de algemene privacyverklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken en informatie over rechten van betrokkenen op Rijksoverheid.nl.