NederlandWereldwijd

Kan mijn kind naturaliseren tot Nederlander in het buitenland?

Wilt u uw kind in het buitenland laten naturaliseren tot Nederlander? Dat kan alleen als u zichzelf ook laat naturaliseren. U voegt uw kind dan toe aan uw eigen aanvraag.

Let op: Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan kan hij of zij zelf een aanvraag tot naturalisatie doen.

Voorwaarden voor naturalisatie van uw kind

Mee naar de ambassade of het consulaat-generaal

  • Kinderen van 12 jaar en ouder moeten met u mee naar de ambassade of het consulaat-generaal om de aanvraag te doen.
  • Kinderen onder de 12 jaar hoeven niet mee naar de ambassade of het consulaat-generaal.

Toestemming van uw kind 

  • Is uw kind 16 of 17 jaar? Dan moet uw kind toestemming geven voor zijn of haar naturalisatie.
  • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan is zijn of haar mening niet bepalend. De mening weegt wel mee in de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).  

Toestemming van de andere ouder

  • De mening van de andere ouder weegt ook mee in de beslissing van de IND.  
Let op: Uw kind hoeft geen naturalisatietoets te doen als het 17 jaar of jonger is.

IND beslist als u het niet met elkaar eens bent

Wilt u uw kind laten naturaliseren maar wil uw kind van 12 tot 16 jaar dat zelf niet? Of wil de andere ouder het niet? Dan beslist de IND of uw kind de Nederlandse nationaliteit krijgt. Hierbij kijkt de IND vooral naar het belang van het kind. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Uw kind en de andere ouder stemmen beide in met de naturalisatie. Uw kind krijgt de Nederlandse nationaliteit als aan alle andere voorwaarden is voldaan.
  2. Uw kind stemt wél in met de naturalisatie, maar de andere ouder niet. De IND beslist of het kind de Nederlandse nationaliteit krijgt.
  3. Uw kind stemt niet in met de naturalisatie, maar u of de andere ouder stemt wél in. Ook nu beslist de IND of het kind de Nederlandse nationaliteit krijgt.
  4. Uw kind en de andere ouder stemmen beide niet in met de naturalisatie. Uw kind wordt niet genaturaliseerd tot Nederlander.

Na de aanvraag

Vraagt u naturalisatie aan voor uzelf en uw kind? Dan horen jullie op hetzelfde moment of jullie de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.