NederlandWereldwijd

Beroepserkenning voor een beschermd beroep buiten Nederland

Wilt u met een Nederlands diploma buiten Nederland werken? Ga dan na of uw beroep in een ander land beschermd is. In dat geval moet u eerst toestemming vragen om dit werk te mogen doen in het buitenland. Dit heet ook wel beroepserkenning aanvragen.

Sommige beroepen zijn beschermd. Dat betekent dat u aan bepaalde eisen moet voldoen om dit werk te mogen doen. Naast eisen aan uw diploma zijn dit bijvoorbeeld eisen aan uw taalvaardigheid en werkervaring. Welke beroepen beschermd zijn, verschilt per land. Een beschermd beroep heet ook wel een gereglementeerd beroep. Als u in Nederland voldoet aan de eisen om te werken in een beschermd beroep, dan is dat niet automatisch het geval buiten Nederland.

Is mijn beroep beschermd?

Binnen Europa

Wilt u weten of uw beroep beschermd is in een land van de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Ga dan naar de database van de Europese Commissie. Kies Nederland bij het land waar u uw diploma heeft gehaald. U kiest ook het land waar u wilt gaan werken. Daarna vult u de naam van uw beroep in. Als uw beroep in de database staat, dan heeft u een beschermd beroep in het land waar u wilt werken. Als uw beroep niet in de database staat, dan heeft u geen beschermd beroep in dat land.

Ga naar de database met beschermde beroepen van de Europese Commissie

Buiten Europa

Wilt u weten of uw beroep beschermd is in een ander land? Neem dan contact op met een ENIC-NARIC-centrum in het land waar u wilt werken. Zij kunnen u helpen om na te gaan of uw beroep in dat land beschermd is. Sommige landen hebben geen ENIC-NARIC-kantoor. Informeer dan bij het ministerie van onderwijs in het betreffende land of uw beroep daar beschermd is.

Geen beschermd beroep

Is uw beroep niet beschermd in het land waar u wilt werken? Dan hoeft u geen toestemming aan te vragen om dit werk buiten Nederland te doen. Uw werkgever kan u wel om een diplomabeschrijving vragen. Daarmee kunt u buiten Nederland duidelijk maken wat de inhoud van uw diploma en opleiding is.

Diplomabeschrijving voor werk buiten Nederland aanvragen

Werken in een beschermd beroep

Is uw beroep beschermd in het land waar u wilt werken? Vraag dan eerst toestemming bij de organisatie die hierover gaat. In ieder land is er per beschermd beroep een organisatie die controleert of u aan de eisen voldoet. U vindt de contactgegevens van deze organisatie in de database. Klik op uw beroep en daarna op ‘competent authorities’. Neem contact op met deze organisatie en vraag aan welke eisen u moet voldoen, hoe de aanvraag werkt en welke documenten u nodig heeft.

Binnen Europa

Gaat u werken binnen de EU of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Misschien kunt u een Europese beroepskaart of een AC-verklaring aanvragen. Dat kan u helpen om toestemming te krijgen om daar in uw beschermde beroep te werken.

Europese beroepskaart

Werkt u als verpleger algemene zorg, apotheker, fysiotherapeut, berggids of onroerendgoedmakelaar? Dan kunt u een Europese beroepskaart aanvragen. Hiermee kunt u uw beroepskwalificaties laten erkennen in een ander EU-land. Dit kost geld.

Europese beroepskaart aanvragen bij UwEuropa

AC-verklaring

Met een AC-verklaring kunt u laten zien dat uw beroep beschermd is in Nederland. U kunt de verklaring ook opvragen als uw beroep beschermd is in deze landen, maar niet in Nederland.

Let op: Een AC-verklaring is geen beschrijving van uw diploma. Het geeft ook geen toestemming om buiten Nederland te werken in een beschermd beroep. Het kan u wel helpen om die toestemming te krijgen.

Uitzonderingen

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.